Skal undersøke regionale effekter med Hardangerviddatunnel

Skal undersøke regionale effekter med Hardangerviddatunnel

Lager egen utredningen av de regionale effektene som en tunnelløsning under Hardangervidda vil medføre for næringslivet i Hallingdal og Hardanger. –For arbeidsplasser i Hardanger og Hallingdal vil en vintersikker helårsvei bety forskjellen på optimisme og pessimisme for både ansatte og bedrifter i våre regioner, sier Hol-ordfører og styreleder Tony A. Kjøl. . 

Daglig leder ansatt

Harald Victor Hove blir «tunnelsjef» i Hardangerviddatunnelene AS og skal bruke tiden frem til Nasjonal Transportplan bankes i Stortinget i juni 2017 på å sikre flertall for bygging av tunnel under Hardangervidda. – Dette er Norges mest spennende infrastruktur- og miljøprosjekt og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Hove.