KVU Rv.7 Hardangervidda utsatt

KVU Rv.7 Hardangervidda utsatt

Det melder Statens Vegvesens prosjektleder Morten Ask i Hardanger Folkeblad 8. juli. Hardangerviddatunnelene AS er avventede til signalene. – Vi legger til grunn at dette ikke er til hinder for at tunnelløsninger under Hardangervidda kan få innpass i første planperiode i den kommende NTP 2018-2029, sier daglig leder Harald Victor Hove.

Talte til menigheten

Talte til menigheten

I Eidfjords siste kommunestyremøte før sommeren fikk Hardangerviddatunnelene AS redegjøre for arbeidet med en tunnelløsning under Hardangervidda. – Det er fortsatt et stykke frem til vi ser lyset i enden av tunnel, men vi vet jo hva som skjer når hardingene har bestemt seg for noe – ja, da får de det til, understreket Harald Hove.

Skal regne samfunnsnytten av tunnel under Hardangervidda

Skal regne samfunnsnytten av tunnel under Hardangervidda

Lager egen samfunnsøkonomisk beregning av hvilken nytte en tunnel under Hardangervidda vil kunne få for samfunnet. – Statens vegvesen sin øst-vestutredning tar ikke opp i seg de positive effektene som en vintersikker helårsvei vil ha for samfunnet, lokalt, regionalt og nasjonalt, sa styreleder og Hol-ordfører, Tony Arild Kjøl, da han inviterte til arbeidsverksted på Geilo.

Skal undersøke regionale effekter med Hardangerviddatunnel

Skal undersøke regionale effekter med Hardangerviddatunnel

Lager egen utredningen av de regionale effektene som en tunnelløsning under Hardangervidda vil medføre for næringslivet i Hallingdal og Hardanger. –For arbeidsplasser i Hardanger og Hallingdal vil en vintersikker helårsvei bety forskjellen på optimisme og pessimisme for både ansatte og bedrifter i våre regioner, sier Hol-ordfører og styreleder Tony A. Kjøl. . 

Daglig leder ansatt

Harald Victor Hove blir «tunnelsjef» i Hardangerviddatunnelene AS og skal bruke tiden frem til Nasjonal Transportplan bankes i Stortinget i juni 2017 på å sikre flertall for bygging av tunnel under Hardangervidda. – Dette er Norges mest spennende infrastruktur- og miljøprosjekt og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Hove.