Rv.7 er reiselivsveien

Regjeringens bebudede reiselivsmelding stod på agendaen da den 12-manns sterke delegasjonen av ordførere og ledere fra reiselivsnæringen, fra både Hardanger og Hallingdal, møtte statssekretær i Næringsdepartementet, Dilek Ayhan. – Reiseliv er reisevei, og reiselivet trenger en sikker vei frem til destinasjonen vi selger dem, slo turistsjef Pål Medhus fast på vegne av reiselivsnæringen.

Styreleder i Hardangerviddatunnelene AS, Tony A. Kjøl, hadde samlet et stort reisefølge foran møtet med Næringsdepartementet. Med seg hadde han flere ordførere, deriblant Eli Prestegården, Solfrid Borge, Hans-Petter Torbjørnsen, Tor-Egil Buøen, samt et knippe fremtredende reiselivsaktører fra begge sider av fjellovergangene. Reiselivsmeldingen må handle om en rekke grep for å sikre at reiselivsnæringen kan vokse seg større i årene som kommer, men først og fremst må den handle om vei.

Hotelldirektør Edmund Harris Utne var tydelig på hva han trenger for å fylle sitt familiedrevne Hardangerhotell: – Vi trenger en vei som kan frakte turister mellom øst og vest hele året for ute i den store verden så er norske vinterlandskap ingen vanskelig vare å selge, men da må vi vite at staten bygger veier uten bom og kolonnekjøring, forklarte hotelldirektøren. Han kunne love statssekretæren at hans hotell ville kunne øke overnattingsbelegget med opptil 85% i perioden oktober-mai dersom tunnelløsningen under Hardangervidda kom på plass.

På bildet (f.venstre): Aslak Lægreid, Solfrid Borge, Torhild Bergaplass, Pål Medhus, Hans Petter Torbjørnsen, Tor-Egil Buøen, Dilek Ayhan, Tony Kjøl, Roger Espeli, Eli Prestegården, Edmund Utne, Thorstein berg.
På bildet (f.venstre): Aslak Lægreid, Solfrid Borge, Torhild Bergaplass, Pål Medhus, Hans Petter Torbjørnsen, Tor-Egil Buøen, Dilek Ayhan, Tony Kjøl, Roger Espeli, Eli Prestegården, Edmund Utne, Thorstein Berg.

– Hardangerbroen har vi fått på plass med egne penger, og med marginale bidrag fra staten. At denne storstilte satsningen skal følges opp med en bom over Hardangervidda er ikke det svaret vi trenger i en tid hvor en oljeindustri i nedgang må bety økt satsning på vekstnæringer som reiselivsnæringen, forklarer Solfrid Borge. Ordføreren i Ullensvang mener reiselivsatsningen til regjeringen må inneholde penger til infrastruktur og støtter helhjertet oppunder hotelldirektøren i Ullensvang sitt krav til regjeringen.

Også fra østsiden av fjellet var støtten til tunnelløsninger runder Hardangervidda tydelig. – Vi og flere med oss er villige til å satse både tid og penger på å utvikle reisleivsdestinasjonen Hallingdal, men da må vi få plass en vintersikker vei. Vi satser mange penger på å skape opplevelser, folk drar langt for å oppleve disse, men vi trenger at regjeringen satser på oss om vi skal kunne skape flere arbeidsplasser, forklarte Thorstein Berg, eier og gründer bak Ål Feriepark.

Roger Espeli, administrerende direktør ved Vestlia og Highland Lodge har selv ledet investeringer på 250 millioner kroner, fordelt på 2013 og 2014, i oppbyggingen av destinasjonen han er direktør for, og han kan love ytterligere satsning dersom Rv.7 blir et satsningsområde for regjeringen. – Det er en myte at vi i Hallingdal og på Geilo klarer oss best om høsten og vinteren. Usikkerhet og lang kjøretid gjør oss sårbare. I sommerferiemåneden juli, og til dels august er det greit med omveier og de tilreisende bruker all den tid de trenger, men resten av året betyr regularitet, kjøretid og trygghet underveis alt for våre gjester og oss, forklarte Espeli. Han ser store muligheter og er klar til å gå i gang med ytterligere investeringer i både 2017, 2018 og 2019, men da må infrastrukturen forbedres.

– Markedsmessig er reiseveien vår eneste utfordring – vi har natur, kultur og all den infrastruktur lokalt som skal til for å skape arbeidsplasser og inntekter. For å få bosetting og vekst er det veier (og bane) som skal til. Får vi det klarer vi resten selv, slo direktøren fast. Statssekretæren forsikret reisefølget om at infrastruktur blir en del av regjeringens reiselivsmelding og at de mange innspillene som møtet brakt henne skulle bli tatt med videre.

Etter planen skal en ny reiselivsmelding fremlegges for Stortinget våren 2016.