Sterk støtte fra Buskerud og Hordaland

Buskerud og Hordaland fylkeskommune har vedtatt å gi tilskudd på til sammen kr. 600.000 til Hardangerviddatunnelene AS sitt utredningsarbeid og daglig leder Harald Victor Hove er klar på at pengene gjør stor nytte. – Vi er dypt takknemlig for støtten, ikke bare fordi den gir økonomisk hjelp, men for hva den symboliserer rent politisk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Daglig leder Harald Victor Hove

Et enstemmig hovedutvalg for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune gjorde 3. september vedtak om å støtte oppunder kampen for tunnel under Hardangervidda, og Fylkesutvalget i Hordaland fulgte opp 24. september med et tilsvarende vedtak som sine kollegaer i nabofylket. Dermed får selskapet til sammen 600.000 kroner i støtte til to viktige utredninger foran høsten og vårens kamp om stamvegprioritering og arbeid med KonseptValgUtredning Rv.7 Hardangervidda. – Vi har ikke det fagmiljøet eller den administrasjonen som våre motkrefter har, så denne støtten hjelper oss selvsagt med å få de våpen vi trenger i det videre arbeidet, forklarer daglig leder Harald Victor Hove.

Han understreker imidlertid at skal tunnelen på plass så er det ikke pengene som avgjør, men den politiske enigheten om prosjektet lokalt og regionalt som kan vippe Stortingspolitikerne i riktig retning ved behandlingen av Nasjonal Transportplan 2018-2029. – Det er lokale og regionale politikere i begge fylker og alle kommuner i Hardanger og Hallingdal som må ville dette og enes om budskapet inn mot kollegaene i Oslo. Da får vi det til, og vi er godt på vei nå selv om det ennå er langt fra sikkert hvordan regjeringen havner i saken, sier Hove.

At jobben fortsetter med uforminsket styrke understrekes av at allerede mandag 28. september drar Hove med seg lokale ordførere og reiselivsbedrifter til Oslo for et møte med næringsminister Monica Mæland. På agendaen står selvsagt tunnel under Hardangervidda.