Hardangerviddatunnelene har som hovedformål å etablere sikker helårsvei over Hardangervidda (Rv 7) gjennom bygging av tunneler.

Aktuelle saker

Trafikktal Statens Vegvesen september 2021

Trafikktal Statens Vegvesen september 2021

Då er trafikktala for september 2021 klare frå Statens Vegvesen. Her er utplukka Fjellorevagangar i SørNoreg og nokre andre Interessante tal for rv 7 Hardangervidda. Fjellovergangar SørNoreg Rv 7 Hard.v Rv 52 Hems E 16 File Fv 50 Hol A E 134 Vinje kyrkje             Total 1765 1365 776 270…

Trafikktala for Fjellovergangangar i SørNoreg  August 2021

Trafikktala for Fjellovergangangar i SørNoreg August 2021

Nok ein månad med stor trafikk på Hardangervidda. Størst Månadsdøgntrafikk for fjellovergangane også i August 2021 som i juli 2021. Dette viser trafikkantane sine prioriteringar nå vidda er open. Dette må vel også indikera trongen for å vintersikra Rv 7 Hardangervidda med tunnelar slik at reiseliv, persontrafikk og yrkestrafikk kan koma trygt over vidda heile…

Trafikktala for Juni og  Juli 2021 Statens vegvesen

Trafikktala for Juni og Juli 2021 Statens vegvesen

Trafikkteljingane for juni og juli 2021 viser at rv 7 Hardangervidda toppar statistikken for månadsdøgntrafikk for fjellovergangane i SørNoreg med gjennomsnitt 31 % av trafikken. I Juni 2021 går 67 % av Trafikken nord for Hardangervidda (Rv7, Rv52, Fv50, E16) og 33 % på E134. I Juli 2021 går 73 % av trafikken på nordaternativa…

Trafikktala for mai 2021 Statens Vegvesen

Trafikktala for mai 2021 Statens Vegvesen

Trafikktala for mai frå teljepunkta til Statens vegvesen er no klare på Trafikkdata. Rv 7 Hardangervidda har i mai større trafikk enn rv 52 Hemsedal og 80 % av trafikkmengden på E 134 Haukelifjell. Fordelinga mellom Fjellovergangane rv 7/fv50/rv52/E16 nord for Vidda og E134 sør for vidda er stabil 67%-33%. Av tungtrafikken er fordelinga 70%-30%….

Trafikktala for mars og april 2021

Trafikktala for mars og april 2021

Trafikktala for april samanlikna med mars 2021 for teljepunkta hos Statens Vegvesen ser slik ut for utvalde fjellovergangar. Påsken med uver og stengt vidde og kolonnekøyring viser nok att i desse tala. April 2021 Mars 2021 Rv 7 Hardangervidda 816 mdt 924 mdt Rv 52 Hemsedalsfjellet 999 mdt 969 mdt Fv 50 Hol Aurland 207…

Trafikktala februar 2021 Høgfjellovergangane i SørNoreg.

Trafikktala februar 2021 Høgfjellovergangane i SørNoreg.

Statens Vegvesen har presentert trafikktala for februar 2021.  Høgfjellsovergangane i Sør Noreg er relevante samanlikningstal for oss som jobbar for framtida for Rv 7 Hardangervidda.  Den funksjonsfordelte korridoren rv 7 og rv 52 har på nær same trafikkmengden og tek nær 50 % av aust-vest-trafikken.  Saman med E 16 og Fv 50 går 67 %…