Hardangerviddatunnelene har som hovedformål å etablere sikker helårsvei over Hardangervidda (Rv 7) gjennom bygging av tunneler.

Aktuelle saker

Regjeringa vurderer tunnelar på RV 7 Hardangervidda?

Regjeringa vurderer tunnelar på RV 7 Hardangervidda?

Slik kan me ikkje ha det. Stenging og kolonnekøyring , timevis venting og kanskje framtidig vinterstengt Hardangervidda? Kvifor vil ikkje Regjeringa ha tunnelar på Hardangervidda? Villreinmeldinga 2023 – 2024. Regjeringa har lagt fram Villreinmeldinga til Stortinget. Her står det at Regjeringa vil: «Utgreiing av tunnel-løysningar som betrar tilstanden for villrein skal inngå i all planlegging,…

Stortinget sin transport- og kommunikasjonskomite har fått god informasjon om tunnelar på Hardangervidda.

Stortinget sin transport- og kommunikasjonskomite har fått god informasjon om tunnelar på Hardangervidda.

BILETE (Foto Jørn Lekve) Frå venstre: Liv Kari Eskeland (Stortinget H), Solveig Vestenfor (ordførar i Ål), Timo Knoch (ordførar i Eidfjord), Jens Olav Holven (ordførar i Ulvik), Sigbjørn Gjelsvik ( Stortinget Sp , Komiteleiar T/K), Kari Lægreid (varaordførar i Eidfjord), Petter Rukke (styreleiar i Hardangervidatunnelen as), Trond Helleland (Stortinget H, 2.nestleiar i T/K), Frank Edvard…

Årsdøgnstrafikk 2023

Årsdøgnstrafikk 2023

Vel møtt i 2024. Eit nytt år for å jobba med for forståing av tunnelar på Hardangervidda og gjennomslag for planmidlar i NTP. På nettsidene til Statens Vegvesen er trafikkdata lagt ut. Dette er ein svært informativ kanal for å lesa trafikktal på svært mange ulike strekningar i vår lange land. https://trafikkdata.atlas.vegvesen.no/ Årsdøgntrafikken på Rv…

Nytt styre ønskjer God jol og godt nyttår

Nytt styre ønskjer God jol og godt nyttår

Nok eit år er snart over. Hardangerviddatunnlene as har også i 2023 aktivt prøvt å få tunnelar på Hardangervidda fram i folk og styremakter sine tankar. Hovudfokus har no vore på Villreinen på Hardangervidda, at tunnelar og særleg Dyranuttunnelen er kinderegg med effekt både for villrein og traffikantar. Gjennom fleire mediasaker har Hardangervidda vore framme…

Tiltaksplan for Villrein

Tiltaksplan for Villrein

Villreinen på Hardangervidda er raudlista og i fare for utrydding. Staten har sett igang arbeid for å redda villreinen. I vår skal Regjeringa leggja fram ei eiga Reinsdyrsmelding til Stortinget. Som grunnlag har det vore jobba mykje med å finna fram til effektive tiltak for å redda villreinen. For Hardangervidda-reinen er det gjennom prosjketgrupper lagt…