Hardangerviddatunnelene har som hovedformål å etablere sikker helårsvei over Hardangervidda (Rv 7) gjennom bygging av tunneler.

Aktuelle saker

Trafikktala for mai 2021 Statens Vegvesen

Trafikktala for mai 2021 Statens Vegvesen

Trafikktala for mai frå teljepunkta til Statens vegvesen er no klare på Trafikkdata. Rv 7 Hardangervidda har i mai større trafikk enn rv 52 Hemsedal og 80 % av trafikkmengden på E 134 Haukelifjell. Fordelinga mellom Fjellovergangane rv 7/fv50/rv52/E16 nord for Vidda og E134 sør for vidda er stabil 67%-33%. Av tungtrafikken er fordelinga 70%-30%….

Trafikktala for mars og april 2021

Trafikktala for mars og april 2021

Trafikktala for april samanlikna med mars 2021 for teljepunkta hos Statens Vegvesen ser slik ut for utvalde fjellovergangar. Påsken med uver og stengt vidde og kolonnekøyring viser nok att i desse tala. April 2021 Mars 2021 Rv 7 Hardangervidda 816 mdt 924 mdt Rv 52 Hemsedalsfjellet 999 mdt 969 mdt Fv 50 Hol Aurland 207…

Trafikktala februar 2021 Høgfjellovergangane i SørNoreg.

Trafikktala februar 2021 Høgfjellovergangane i SørNoreg.

Statens Vegvesen har presentert trafikktala for februar 2021.  Høgfjellsovergangane i Sør Noreg er relevante samanlikningstal for oss som jobbar for framtida for Rv 7 Hardangervidda.  Den funksjonsfordelte korridoren rv 7 og rv 52 har på nær same trafikkmengden og tek nær 50 % av aust-vest-trafikken.  Saman med E 16 og Fv 50 går 67 %…

Trafikktal for januar 2021 Høgfjellsovergangar aust-vest

Trafikktal for januar 2021 Høgfjellsovergangar aust-vest

No føreligg trafikktala for januar 2021 frå Statens Vegvesen. Det viser at den relative fordelinga mellom dei fire viktigaste vegane er nokså konstant. Veret styrer det meste for trafikken på rv 7 Hardangervidda.  Når Vidda er open så kjem trafikken. Det køyrer over dobbelt så mange bilar over Vidda i jan 2021 (710 mdt=månadsdøgntrafikk) som…

Framtida for Rv 7 Hardangervidda treng politisk beslutning.

Framtida for Rv 7 Hardangervidda treng politisk beslutning.

Funksjonsfordelinga mellom Rv 7 Hardangervidda og Rv 52 Hemsedalsfjellet var ein poltisk beslutning i 2018 med grunnlag i satsinga på fjellovergangane aust-vest , Oslo-Bergen. Framtida for næringslivet i reiselivsdestinasjonane Hallingdal, Hardanger og Øvre Nummedal er heilt avhengig av heilårsopen trafikksikker RV 7. Tunnelar på Hardangervidda er einaste løysinga for heilårs reiseliv, men også løysinga for …

Møte med Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Trafikktala for november 2020

Møte med Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Trafikktala for november 2020

Hardangervidddatunnlene as deltok i eit digitalt møte 08.12.2020 med Samferdselsminister Knut Arild Hareide og statssekretærane John-Ragnar Årset og Ingelin Noresjø, klokka 10.30 -11.20. Møtet var sammøte mellom interessentane for Rv 7 Vegpakke Hallingdal, Rv 7 Hardangerviddatunnelene og Bergensbanen FRE 16 og K5.  Frå desse vart det 12 deltakarar. (Sjå vedlegg). Fylkesråd i Viken Fylkeskommune Olav…