Regjeringa vurderer tunnelar på RV 7 Hardangervidda?

Regjeringa vurderer tunnelar på RV 7 Hardangervidda?

Slik kan me ikkje ha det. Stenging og kolonnekøyring , timevis venting og kanskje framtidig vinterstengt Hardangervidda? Kvifor vil ikkje Regjeringa ha tunnelar på Hardangervidda? Villreinmeldinga 2023 – 2024. Regjeringa har lagt fram Villreinmeldinga til Stortinget. Her står det at Regjeringa vil: «Utgreiing av tunnel-løysningar som betrar tilstanden for villrein skal inngå i all planlegging,…

Stortinget sin transport- og kommunikasjonskomite har fått god informasjon om tunnelar på Hardangervidda.

Stortinget sin transport- og kommunikasjonskomite har fått god informasjon om tunnelar på Hardangervidda.

BILETE (Foto Jørn Lekve) Frå venstre: Liv Kari Eskeland (Stortinget H), Solveig Vestenfor (ordførar i Ål), Timo Knoch (ordførar i Eidfjord), Jens Olav Holven (ordførar i Ulvik), Sigbjørn Gjelsvik ( Stortinget Sp , Komiteleiar T/K), Kari Lægreid (varaordførar i Eidfjord), Petter Rukke (styreleiar i Hardangervidatunnelen as), Trond Helleland (Stortinget H, 2.nestleiar i T/K), Frank Edvard…

Årsdøgnstrafikk 2023

Årsdøgnstrafikk 2023

Vel møtt i 2024. Eit nytt år for å jobba med for forståing av tunnelar på Hardangervidda og gjennomslag for planmidlar i NTP. På nettsidene til Statens Vegvesen er trafikkdata lagt ut. Dette er ein svært informativ kanal for å lesa trafikktal på svært mange ulike strekningar i vår lange land. https://trafikkdata.atlas.vegvesen.no/ Årsdøgntrafikken på Rv…