Årsdøgnstrafikk 2023

Vel møtt i 2024. Eit nytt år for å jobba med for forståing av tunnelar på Hardangervidda og gjennomslag for planmidlar i NTP.

På nettsidene til Statens Vegvesen er trafikkdata lagt ut. Dette er ein svært informativ kanal for å lesa trafikktal på svært mange ulike strekningar i vår lange land.

https://trafikkdata.atlas.vegvesen.no/

Årsdøgntrafikken på Rv 7 Hardangerviddda i 2023 er gjennomsnittleg 1474 køyretøy (1387 i vekedagane og 1663 i helgedagane). Dette er liten auke frå 2023. På grunn av stengingar og manglande data er det vanskeleg å finna gode samanlikningstal. For eksmpel så har E 16 i Borgundtunnelen 2331 ÅDT og E134 ved Vinje Kyrkje 1928 ÅDT. Tungtransportdelen er slik: Rv 7 Hardangervidda 7.2 % , E 134 Haukeli 10.1 % og E16 Borgund 14,2 %.

Hardangerbrua har i 2013 ein ÅDT på 2458 bilar og tungbilandel på 5,6%.