Tunnel kan gi 3000 nye arbeidsplasser i reiselivet

En ringvirkningsanalyse for reiselivet i Hardanger og Hallingdal anslås det at etablering av en Hardangerviddatunnel vil kunne gi 3000 nye arbeidsplasser og opp mot 5 mrd i omsetning. – Tallene er forsiktige anslag og forteller en ganske annen historie enn Statens vegvesen gjør i den såkalte øst-vestutredningen, sier daglig leder Harald V Hove.

Analyseselskapet Ny Analyse AS slår fast at utbygging av Hardangerviddatunnelen kan ha betydelige, positive virkninger for næringslivet i regionene Hardanger og Hallingdal samt Nore og Uvdal kommune. Selskapet har gjennomført analysen på oppdrag fra Hardangerviddatunnelene AS for å tallfeste effektene for reiselivet som Statens vegvesens egne beregninger ikke gjør i tilstrekkelig grad.

Terje Strøm spår vekst med tunnel under Hardangervidda
Terje Strøm spår vekst med tunnel under Hardangervidda

Partner og analysesjef, Terje Strøm, fremholder; – Kortere reiseavstand, helårs åpne veier og redusert kolonnekjøring vil påvirke turisters beslutning om å ta i bruk Rv.7. Samfunnsregnskap for fem ulike bedrifter i regionen viser at ringvirkningseffekten for underleverandører, arbeidsmarkedet og kommuner er betydelige. Bedriftene vi har sett nærmere på er disse: Hallingplast AS, Hallingdal Feriepark, Hotel, Ullensvang, Highland Lodge og Vestlia Resort, og Hardangervidda Natursenter.

Totalt omsatte de fem bedriftene for 438 mill. kroner i 2014. Produksjonen og/eller fremstillelsen av sluttproduktet ble gjort gjennom kjøp av varer og tjenester fra underleverandører til en verdi av 179 mill. kroner, og ved hjelp av 195 årsverk direkte og 84 årsverk indirekte (andre- og høyere ordens sysselsettingseffekt). Samlet bidro de med 66,8 mill. kroner i skatter og avgifter til stat og kommune. Dette skattebidraget kan finansiere enten (a) 121 lærerårsverk, (b) 144 sykepleierårsverk, eller (c) 446 kommunale barnehageplasser.

Antall turistovernattinger i Nore og Uvdal, Hallingdal og Hardanger utgjorde litt under 3,6 mill. i 2014/2015. Forbruket som kan tilskrives både overnattende, gjennomreisende og dagsbesøkende turister utgjorde litt over 2,9 mrd. kroner i 2014/2015. Denne omsetningen sikrer litt over 4050 arbeidsplasser regionalt. Overnattingsbransjen er arbeidsintensiv. Omsetningen her legger til rette for hele 1.100 arbeidsplasser direkte og litt over 200 arbeidsplasser indirekte.

– Skiftanalysen i del 2 av rapporten avdekker at potensialet for økt omsetning og sysselsetting er nært knyttet til trafikkmengde, som igjen påvirkes av veinett og fremkommelighet. Vår analyse viser at økt trafikkvekst vil gi økt turisme, omsetning og sysselsetting regionalt. Vi anslår at dette potensialet ligger i størrelsesorden 3,7 – 5 mrd. kroner i omsetning, og mellom 1200 og 3000 nye arbeidsplasser. Byggenæringen i Hallingdal- og Hardangerregionen opplevde størst omsetning på  bakgrunn av nye fritidsboliger og hytteturisme med hele 740 millioner kroner i 2014, forklarer Terje Strøm.

En relativ, ny undersøkelse fra Norsk turistutvikling viser at det samlede forbruket knyttet til hytteturisme i Nore og Uvdal kommune i Numedal utgjorde om lag 225 mill. kroner i 2014. Med bakgrunn i dette forbruksestimatet har vi beregnet at hytteturismen legger grunnlaget for omtrent 190 arbeidsplasser i kommunen.

– Vi er opptatt av å fremvise de regionale virkningene av dette samferdselsprosjektet, og potensialet er mildt sagt betydelig. For selskapet er det viktig å få frem disse tallene og den grunnleggende sammenhengen mellom destinasjonen vi skal selge til turistene i fremtiden og reiseveien dit. Denne kunnskapen vil være viktig når politikerne skal fatte sine viktige avgjørelser om veiprioriteringene inn i Nasjonal Transportplan, avslutter Hove.

Les rapporten her