Anbefaler tunnelløsning under Hardangervidda

På Høgfjellskonferansen overrakte Statens vegvesen konseptvalgutredningen for Rv.7 over Hardangervidda til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. – Vi er glade for at også Statens vegvesen nå ser at vi trenger tunnel under Vidda selv om vi nok ikke er helt enige om lengden og innretningen på tunnelløsningene, sier styreleder i Hardangerviddatunnelene AS, Tony Kjøl.

Foran nesten 200 konferansedeltakere på Statens vegvesens «Høgfjellskonferanse 2015» ble den såkalte konseptvalgutredningen (KVU) for Rv.7 Hardangervidda formelt overlevert til samferdselsministeren. I utredningen anbefales det at man går inn for alternativet «K2 Dyranut-tunnel» hvor det realiseres en tunnel på 6,25 km på en av de mest værutsatte strekningene over Hardangervidda. Statens vegvesen mener dette kan være starten på en trinnvis utbygging av inntil 5 tunneler langs Rv.7 mellom Krossdalen og Haugastøl. Løsningen vil etter deres mening gi høy måloppnåelse til en forsvarlig kostnad.

Foto: Samferdselsdepartementet. På bildet: Ketil Solvik-Olsen
Samferdselsministeren sender «KVU Rv.7 over Hardangervidda» ut på høring før han tar sin beslutning. Foto: Samferdselsdepartementet.

 

– Vi er glade for at Statens vegvesen har lagt ballen død med tanke på en permanent eller delvis stenging av RV.7 over Hardangervidda, sier styreleder i Hardangerviddatunnelene AS, Tony Kjøl. Han mener at Statens vegvesen delvis positivt har lyttet til de mange innspillene som er gitt dem om regionale effekter, reiselivsinteresser og villreinens behov for en nedbygging av barrieren veien utgjør. – De har lyttet og tatt med seg  mye av det vi har sagt, men fremdeles føler vi at vektingen av disse er for svak og at konklusjonene i øst-vestutredningen får kaste for lange skygger inn i det som ellers er et godt grunnlag for vedtak om tunnelløsninger under vidda, forklarer Kjøl.

Utredningen skal nå ut på en høringsrunde blant berørte fylkeskommuner og kommuner før statsråden trekker en konklusjon om veien videre. Parallelt med høringsrunden skal det foretas en såkalt KS1-vurdering hvor eksterne konsulenter gjennomgår Statens vegvesen sine anbefalinger og beregninger for å kvalitetssikre innholdet før videre politiske behandling er aktuelt.

Hele utredningen kan du lese her.