Sterkt støtte til Rv7 og Hardangerviddatunnel

Styret i selskapet har avgitt uttale til Statens vegvesens Øst-vestutredningen og beskjeden er klar; Rv7 må bli en prioritert hovedvei mellom øst og vest med tunnelløsninger som gir en 100% vintersikker helårsvei! Flere høringsinstanser stiller seg bak dette kravet til Statens Vegvesen, les dem her!

sterk-støtte-til-rv7-SHSkuffelsen var stor i både Eidfjord og Hol da Statens vegvesen la frem den såkalte Øst-vestutredningen 21. januar 2015. Anbefalingen var overraskende nok ikke at den korteste veien mellom landets to mest folkerike regioner skulle prioriteres med mer midler i fremtiden. Statens vegvesen har imidlertid bare gitt en anbefaling til samferdselsministeren som har sendt hele utredningen på høring til kommuner, fylker og berørte organisasjoner i landet med frist frem til 8. mai 2015 med å gi tilbakemelding og synspunkter på forslagene fra Statens vegvesen.

Flere viktige og fremtredende aktører har gitt uttrykk for sine meninger om veiene mellom øst og vest, og støtten til en vintersikker helårsvei over Hardangervidda (Rv7) er stor på begge sider av fjellet. – Dette viser at vi har mange venner som ser fornuften i å satse på korteste veien mellom Oslo og Bergen, men som også ser verdiene vi kan skape dersom flaskehalsen som Hardangervidda utgjør med kolonnekjøring og stengning løses med en tunnel, sier styreleder i Hardangerviddatunnelene AS, Tony Arild Kjøl.

Høringsuttale fra:

Hardangerviddatunnelene AS: høringsbrev SV

Bergen Næringsråd: http://bergen-chamber.no/visageimages/H%C3%B8ringsuttalelser/H%C3%B8ringsuttalelse%20%C3%B8st%20vest-forbindelse%20%283%29.pdf

Hordaland fylkesutvalg: http://www.hordaland.no/Aktuelt/Nyhende/Fylkesutvalet-prioriterer-to-samband-aust-vest-E134-og-Rv7/

Bergen bystyre: http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2015/BEBY/2015073911-4992206.pdf