KVU Rv.7 Hardangervidda utsatt

Det melder Statens Vegvesens prosjektleder Morten Ask i Hardanger Folkeblad 8. juli. Hardangerviddatunnelene AS er avventede til signalene. – Vi legger til grunn at dette ikke er til hinder for at tunnelløsninger under Hardangervidda kan få innpass i første planperiode i den kommende NTP 2018-2029, sier daglig leder Harald Victor Hove.

Den såkalte konseptvalgutredningen (KVU) for Rv.7 Hardangervidda var planlagt ferdigstilt og overlevert til samferdselsministeren våren 2015, men ble forsinket og lovet fremlagt før sommeren samme år. Til avisen Hardanger Folkeblad 8. juli melder imidlertid prosjektleder Morten Ask i Statens Vegvesen at utredningen ikke blir fremlagt før i september. Ask avviser at dette er en dramatisk utsetting, og understreker at dette ikke vil ha betydning for fremdrift inn mot NTP-behandling i juni 2017.

Faksimile Hardanger FolkebladDaglig leder i Hardangerviddatunnelene AS tar forsinkelsen med fatning, og ser snarere positivt på meldingen fra Morten Ask. – Jeg oppfatter at Statens Vegvesen her ber om mer tid til å få frem en god nok utredning av de aktuelle alternativene som finnes for tunnelløsninger under Hardangervidda, herunder også vårt eget mellomalternativ med en ca. 17 km lang tunnel. Jeg oppfatter det som en anerkjennelse av dette alternativet som det kolumbiegget det er for Rv.7, sier Hove.

Ytterligere forsinkelser og en langvarig høringsprosess rundt KVU-arbeidet vil han derimot ikke høre snakk om. – Jeg er opptatt av at KVU’en som fremlegges gir et godt nok faglig grunnlag for å ta oss videre i prosessen mot en positiv beslutning i Stortinget, så grundig arbeid er alltid å foretrekke. Det er imidlertid knapp tid frem til NTP 2018-2029 skal fremlegges og derfor kan vi ikke leve med eventuelle ytterligere utsettelser. September er og blir siste frist, avslutter Hove.