Talte til menigheten

I Eidfjords siste kommunestyremøte før sommeren fikk Hardangerviddatunnelene AS redegjøre for arbeidet med en tunnelløsning under Hardangervidda. – Det er fortsatt et stykke frem til vi ser lyset i enden av tunnel, men vi vet jo hva som skjer når hardingene har bestemt seg for noe – ja, da får de det til, understreket Harald Hove.

Daglig leder Harald Victor Hove gjestet Eidfjord kommunestyre
Daglig leder Harald Victor Hove gjestet Eidfjord kommunestyre

Kommunestyresalen var fullsatt for sommerens siste kommunestyremøte og på agendaen stod en lang rekke viktige saker før ordfører Anved Johan Tveit kunne klubbe møtets slutt og sommerens endelige begynnelse. Daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS, Harald Victor Hove, hadde tatt turen til et solfylt Eidfjord for å redegjøre for arbeidet som pågår med å sikre Rv7 en tunnelløsning mellom Eidfjord kommune og Hol kommune, slik at de godt og vel 1000 årlige stengningstimene endelig kan kalles historie for denne korteste strekningen mellom Oslo og Bergen.

Hove presenterte kommunestyret for selskapets strategi inn mot den pågående NTP-prosessen og hvordan tidsforløpet strekker seg videre mot en endelig avgjørelse i Stortinget i juni 2017. – Vi har ikke god tid, så vi må stå på hver eneste dag, sa Hove til kommunestyrerepresentantene. Han minnet om at selv om Rv7 har mange gode venner på lokalt, regionalt og nasjonalt, så er det fortsatt et vedtak som må fattes og finansiering som må finnes.

Likevel var han optimistisk med tanke på resultatet og den pågående KVU-prosessen for Rv7 Hardangervidda mente han skulle gi en del av svarene man trengte for å komme videre. – Blir det fremlagt en KVU med vårt foretrukne alternativ som anbefaling, nemlig en mellomlang tunnel på ca. 17 kilometer, så har vi kommet langt, forklarte Hove. Statens Vegvesen skulle opprinnelig levere sine anbefalinger til statsråd Ketil Solvik Olsen på våren i år, men dette er nå utsatt til før sommeren.

Hove talte til menigheten da han gjestet kommunestyremøtet i Eidfjord, men han understreket samtidig at hardingene også har et rykte på seg for å få ting gjort. – Hardangerbroen ble reist selv om «alle» jobbet imot den, så dere er et prakteksempel på at der det er vilje er der håp, avsluttet Hove.

Les mer om møtet i Hardanger Folkeblad; -Venter i spenning