Syklet Rv.7 med viktig melding til Ketil-Solvik Olsen

13. august la Eidfjord-ordfører Anved Johan Tveit ut på første sykkeletappe og Hol-ordfører, Tony Kjøl, overtok stafettpinnen på Geilo samme dag. Kjøl la ut på etappe to av sykkelturen som skulle bringe ham til Oslo og et møte med samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen. Med seg i sykkelvesken hadde han et tydelig budskap om tunnelløsninger under Hardangervidda.

Det var Lill Opsahl Sletto som stod bak aksjonen som markerte Rv.7 som korteste vei til Oslo for en syklende ordfører fra Hol. Budskapet fikk aksjonistene og ordførerne fra både Hardanger og Hallingdal gleden av å overlevere en smilende statsråd, Ketil Solvik-Olsen, i strålende solskinn foran Stortinget i Oslo.

En rekke appeller ble avlevert med humor og glimt i øye, samtidig som alvoret i situasjonen og de åpenbare fordelene med RV7, ble lagt frem for ministeren. Alt i alt et vellykket arrangement i starten på arbeidet med å bygge en sterkere opinion for Rv7 og Hardangerviddatunnelene.

Se bilder og video på våre Facebook-sidersykkel-Tony og tunnel-Ketil