Daglig leder ansatt

Harald Victor Hove blir «tunnelsjef» i Hardangerviddatunnelene AS og skal bruke tiden frem til Nasjonal Transportplan bankes i Stortinget i juni 2017 på å sikre flertall for bygging av tunnel under Hardangervidda. – Dette er Norges mest spennende infrastruktur- og miljøprosjekt og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Hove.

HaraldHarald Victor Hove har lang fartstid fra politisk arbeid både som bystyremedlem i Bergen gjennom tre valgperioder, som vararepresentant til Stortinget og 5 år som byråd i Bergen med ulike ansvarsområder, blant annet med ansvar for finans, eierskap, kultur og barnehage og skoler i byen mellom de syv fjell. Hove har også vært politisk rådgiver både for tidligere ordfører Herman Friele og Monica Mæland da hun var byrådsleder i Bergen.

Selskapets styre har stor tro på at de her har funnet rett mann til å lede arbeidet med å sikre en tunnelløsning for den værutsatt delen av Rv7 over Hardangervidda. – Her har vi fått alt vi kunne ønske oss i en daglig leder; politisk erfaring, godt nettverk, handlekraftig og effektiv. Vi er godt fornøyd med at vi har fått med oss Hove på laget, forklarer styreleder Tony Arild Kjøl.

Med ansettelsen av en daglig leder er selskapet som ble stiftet av Hol kommune og Eidfjord kommune i 2012 rigget for en betydelig aktivitetsøkning, og det er nødvendig skal kampen om innpass i forslag til nasjonal Transportplan 2018-2029 vinnes. – Det er en avgjørende sisteetappe vi skal ta fatt på nå, og selv om vi har mange venner som jobber for tunnelløsning på Hardangervidda så er det ennå et stykke frem til vi kan slå oss til ro med at vi får et positivt Stortingsvedtak. Derfor trenger vi en dedikert person som ånder og lever for prosjektet hver dag, og det har vi fått i vår nye daglige leder, sier nestleder i styret og ordfører i Eidfjord kommune, Anved Johan Tveit.

Hol kommune og Eidfjord kommune har gjort det mulig for selskapet å ansette en daglig leder og øke aktiviteten i selskapet ved å tilføre selskapet totalt 2 millioner kroner årlig for årene 2015, 2016 og 2017.