Trafikktal for 1. kvartal 2020

Trass uversvinter, stengeregime og koronatider har det vore bra med trafikk aust-vest på fjellovergangane i SørNoreg.   I rekordåret for stenging og kolonnekøyring på Hardangervidda (har ikkje fått offisielle tal frå Vegvesenet enno) kan me tolka tala slik at den avvist trafikken frå Vidda nytta rv 52 Hemsedal og E 16 Fillefjell.  E 134 Haukelifjell har normalt ca 30 % av aust-vest-trafikken på fjellovergangane i sør og slik er det også i vinter. E 134 Haukelifjell ser ut til å ha nesten ingen overført trafikk får stengde/kolonnekøyrde rv 7 Hardangervidda. Det betyr at  70 % brukar rv 7/rv52/E16 /fv50 også i vinter og ingen konkurranse mellom sørkorridoren og nordkorridoren.

Slik er Månadsdøgnstrafikktala frå Statens vegvesen for 1. kvartal pluss april 2020.

Mnd/Veg  Rv 7        RV 52          E 16         Fv 50      E 134

jan              323            917               577          149          839

feb              340           1107             858          182          925

mars          575             853              481          135           776

april            ?                847              535           149          813

Dessverre så er det ingen registerering for rv 7 Hardangervidda i april grunna manglande kontakt med målestasjonen.