God Jol og Forventningsfullt nyttår

Hardangerviddatunnlene AS ønskjer alle Viddabrukarar ei fin jolehelg og ein aktivRv 7 bruk i 2020. Saman skal me visa at Hardangervidda er den prafikantprioriterte fjellovergangen vest-aust.

Styret med politiske medspelarar forventar at Regjeringa ved Samferdselsdepartementet snarast vil gjera vedtak i KVU rv7 Hardangervidda om K2 (5 korte tunnelar),  som svar på Stortinget sitt vedtak i NTP 2018-2029  (Meld St 33 2016-2017)om Funksjonsfordelinga mellom Høgfjellsovergangane rv7/rv52.