Buskerud går for Rv.7

Buskerud fylkeskommune går inn for E134 og Rv.7 som hovedveiforbindelser mellom øst og vest, og sender et svært tydelig siognal til landets stortingspolitikere om hva som forventes når Nasjonal Transportplan legges frem på nyåret: Rv.7 med lang tunnel under Hardangervidda er et det eneste riktige veivalget for fremtiden!

Foto: Buskerud fylkeskommune
Foto: Buskerud fylkeskommune

Vedtaket ble gjort i Fylkesutvalget onsdag 7. desember, og fylkesordførerne var veldig fornøyd med avgjørelsen. – Jeg setter stor pris på at et nærmest enstemmig fylkesutvalg har en klar uttalelse om riksveg 7 som en av våre to hovedveger mellom Øst- og Vestlandet, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

Les hele saken på Buskerud fylkeskommunes sine nettsider her.