Hordaland fylkeskommune sier nei til Rv.52

Politikerne i Hordaland fylkeskommune sier nei til Rv.52 som hovedveiforbindelse mellom øst og vest, og ber statsråden vurdere tunnelløsning for Rv.7 over Hardangervidda. Det ble klart etter at fylkesutvalget i Hordaland behandlet sitt høringssvar 17. november. – Viktig signal at Hordaland avviser Rv.52 og går for tunnel under Vidda, sier daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS.

I april 2015 var hordalandspolitikerne enstemmige i sin anbefaling av Rv.7 og E134 som de to foretrukne veiforbindelsene øst-vest, men nå er holdningen noe mer vag. Fylkesordfører Anne Gine Hesteun (Ap) varslet i fjor at hun ønsket seg Rv.52 over Hemsedal som hovedvei på bekostning av Rv.7, og fikk skarp kritikk for å uttale seg i strid med vedtakene fra egen fylkeskommune. I høringsuttalen som nå er vedtatt fra hennes egen fylkeskommune skroter politikerne all støtte til Rv.52 og Sogn & Fjordanes fylkesordfører Jenny Følling (bildet). – Vi skulle gjerne sett at man stod på formuleringene fra ifjor, men samtidig er det nå slik at statsråden ber om råd på om Rv.52 eller Rv.7 skal velges som forbindelse nr. 2 etter at Haukeli allerede er valgt. I det lyset er uttalen fra Hordaland viktig fordi den sier nei til Rv.52 Hemsedal og gir oss drahjelp på utviklingen av tunnelløsninger for Rv.7 over Hardangervidda, forklarer daglig leder Harald Victor Hove.

Han trekker frem at vedtaket er et resultat av en dragkamp der flere interesser i Hordaland har fått delseire, og mener selv at dette er et langt bedre utgangspunkt for det videre arbeidet med Rv.7 enn fylkesrådmannens opprinnelige forslag. – Mindretallet i utvalget bestående av Krf, Ap og Sp forslo å begrense tunnelløsningene for Rv.7 til en kort Dyranuttunnel, men dette ble altså avvist og dermed er vårt viktigste prosjekt; lang tunnel under Hardangervidda godt stilt inn mot dragkampene som uansett vil måtte komme frem inn i arbeidet med Nasjonal Transportplan, sier Hove.

Les mer om vedtaket i Hordaland her.