Villrein i Stortingets spørretime

Ap-topp og stortingsrepresentant fra Hordaland, Per Rune Henriksen, utfordret samferdselsministeren på hensynet til villreinen i Stortingets spørretime. – All naturfaglig ekspertise mener at lang tunnel under Hardangervidda er det som vil sikre villreinens interesse, påpekte Henriksen og utfordret statsråden på hvor langt han var villig til å gå for denne internasjonalt truede dyrearten.

henriksen
Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen fra AP brenner for villreinen. Foto: Stortinget

Per Rune Henriksen er tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet og mangeårig stortingsrepresentant for Hordaland Ap. Han sitter nå som medlem i Stortingets Energi- og miljøkomite og snakket seg varm om villreinen og Norges internasjonale ansvar for å ta vare på den nå truede dyrearten. I spørretimen 16. november stilte Henriksen følgende spørsmål som ble besvart av Ketil Solvik Olsen:

«Hvordan vil statsråden sikre at det nødvendige hensynet til den nå globalt truede arten villrein, og behovet arten har for store barrierefrie leveområder på Hardangervidda, blir ivaretatt i spørsmålet om veiforbindelsene øst-vest?»

– Jeg er ikke brennende opptatt av statusen til Rv.7, om det blir stamvei eller ikke, Men løsningen med en lang tunnel, som er den beste løsningen for villreinen, torr jeg ikke er realistisk uten at Rv.7 blir valgt som stamvei, sier Henriksen til Bergensavisen.

Siden august i år har villreinen fått hatt status som en internasjonalt truet dyreart og Henriksen stiller seg undrende til at Norges internasjonale ansvar for arten som har sin største flokk lokalisert på Hardangervidda ikke er lengre fremme i eksempelvis veidebatten. _ Problematikken er ikke oppe i noen diskusjoner. Mange lurer ve på hvor mye penger man skal bruke på dyrene som rusler rundt oppe på vidden. Svaret er at ja, en lang tunnel koster mye penger, men vi har et stort internasjonal ansvar her, påpeker Henriksen overfor Bergensavisen.

Se hele debatten mellom samferdselsministeren og Per Rune Henriksen her.