Villrein og Hardangerviddatunnelen trukket frem på Stortinget

Hardangerviddatunnelen og behovet for å reetablere trekkruter for villrein ble særskilt trukket frem i behandlingen av Stortingets Naturmangfoldsmelding.

KrF, Venstre, SV og MDG pekte i behandlingen av Naturmangfoldsmeldingen på Stortinget forrige uke på behovet for å sikre inngrepsfri natur. Norge har bare om lag 11 prosent inngrepsfri natur igjen, og trenden går nedover. Særlig villreinen ble pekt på som skadelidende av dette, ettersom denne opprinnelig bevegde seg over store fjellområder.

Flere av partiene pekte på Norges særskilte ansvar for arten – og vi merker oss med glede at Hardangerviddatunnelen ble trukket spesifikt frem under behandlingen. Det er betryggende å vite at flere av Stortingspartiene ser viktigheten av å reetablere trekkruter for villreinen – og at arbeidet for en lang Hardangerviddatunnel ikke går upåaktet hen på Stortinget, heller ikke i energi- og miljøkomiteen!

Les mer om hvorfor villreinen ville valgt en lang Hardangerviddatunnel her.