Rv.7 er elektrisk!

Rv.7 var først av fjellovergangene mellom øst og vest som fikk på plass hurtigladestasjon for elbiler og nå tar fylkeskommunen et krafttak for den korteste og raskeste veien mellom landets to største byer. – Mens hurtigladetilbudet langs europaveiene støttes av Enova, tar Hordaland fylkeskommune ansvar for RV7 over Hardangervidda, sier Bård Sandal, fylkesdirektør for regional utvikling.

De gode nyhetene ble offentliggjort av Hordaland fylkeskommune som er det fylket med flest hurtigladestasjoner i landet!

Allerede i 2013 stod hurtigladestasjonen klar i Eidfjord. Den ble bygget gjennom et spleiselag som bestod av Hordaland fylkeskommune, Eidfjord kommune, Hardanger Energi og Statkraft.

Hurtiglading gir elbilen like mye strøm på fem minutter som en time med normallading. Med hurtiglading langs hele traséen, kan man kjøre elbil på langtur som en fossilt drevet bil. Etter hvert som antallet elbiler går oppover er dette et viktig fortrinn i kampen om bilistene, slår Eidfjord-ordfører Anved Johan Tveit.

Kraftig vekst i hurtigladesteder

– Ladestasjonen i Eidfjord gir elbilene strøm til å kjøre opp Måbødalen og til å krysse Hardangervidda. Kjører du vestover, gir denne stasjonen deg strøm til det siste stykket til Voss, sier ordføreren som mener fylkeskommunens bidrag er viktig fordi kapasiteten nå økes for å håndtere fremtidig trafikkvekst.

Fra før har Bergen verdens største ladestasjon for elbil. Det er allerede hurtigladestasjoner i Dale, Voss, Geilo, Gol, Nesbyen, Flå, Noresund og Sokna. Fra Hønefoss og videre inn til Oslo er det god dekning og planer for videre kapasitetsutbygging.

Eidfjord-ordføreren mener med den kraftige elbilveksten som Norge har sett over de siste årene så må man både bygge ut ladestasjoner langs transportkorridoren øst-vest, men også kapasiteten ved disse ladepunktene.

-Behovet vil være stort, variert med tanke på geografi, men viktigst av alt er det at kapasiteten er stor nok til å dekke behovet. Det er godt å kjøre Rv.7 med elbil i dag, men den veksten som kommer av biltrafikk fremover vil kunne gjøre det trangt om plassen, spår ordføreren med optimisme i blikket.

Rimeligere sommerferie

Strømprisene endrer seg gjennom året, men har ligget lavt i den senere tid og ting tyder på at den vil holde seg lav. Legger man til grunn en litt høyere pris enn i dag med eksempelvis 75 øre i strømpris vil det kost om lag 1,50 kroner pr mil med elbil over fjellet. Drivstoffkostnaden for turen Bergen-Oslo kommer da på 75 kroner.

– Trekker man fra bompengene som man ikke betaler med elbil og regner på hvor lite man betaler for strømmen her i landet, ja, så kan en familie få mye for pengene om de velger biltur langs landets flotteste nasjonale turistvei, oppfordrer ordføreren.

Hvis du vil finne ut hvor du kan lade bilen din langs Rv.7 så finner du alle stasjonene på www.ladestasjoner.no og frister det med bilferie langs Norges vakreste turistvei så finner du mer informasjon på www.nasjonaleturistveger.no