Geilo blir grønt reisemål!

Geilo har kommet med på den eksklusive listen over landets bærekraftige reisemål. – Regjeringen jobber for å skape flere grønne arbeidsplasser. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått fire nye bærekraftige reisemål. Dette er et norsk kvalitetsmerke, som viser at norske reisemål tar bærekraft på alvor, sier næringsminister Monica Mæland.

I 2013 lanserte Norge som første land i verden en nasjonal merkeordning for bærekraftig reiseliv. Trysil, Vega, Røros og Lærdal var de første fire destinasjonene som fikk merket. Torsdag delte næringsministeren ut merket til fire nye: Geilo, Svalbard, Setesdal og Inderøy.

Geilo fremheves for nærhet til nasjonalparker og opplevelsesrik utvikling langs «Route 50», og dette er med på å skape økt interesse for reiselivsdestinasjonen Hallingdal. Forbrukere er i økende grad opptatt av klima, miljø og sosiale forhold. Stadig flere turister etterspør og velger reisemål som viser ansvar. Utviklingen viser også at bærekraft de siste årene har blitt en viktig faktor når turoperatører setter sammen turer.

– At Geilo får en slik gjev sertifisering understreker hvor viktig arbeidet me då utvikle Hardanger og Hallingdal til et helårsåpent turistsentrum i norsk sammenheng, og her bør samferdselsministeren merke seg det viktige arbeidet som hans kollega i næringsdepartementet gjør i utviklingen av næringslivet langs Rv.7 Hardangervidda, forklarer styreleder i Hardangerviddatunnelene AS, Anved Johan Tveit.

Foto: Nasjonale Turistveger
Foto: Nasjonale Turistveger

Han mener potensialet for turistarbeidsplasser kombinert med mer natur med mindre tekniske inngrep kun er mulig dersom regjeringen følger opp med å satse på å legge Rv.7 i lang tunnel under Hardangervidda. – Skal utviklingen fortsette, skal potensialet for en økning i turistrelaterte arbeidsplasser og inngrepsfri natur realiseres må regjeringen følge opp med tunnel. Lang tunnel under Vidda er mer enn et samferdselspolitisk spørsmål, det handler om sysselsetting og naturforvaltning, slår styrelederen fast.

Merket for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge, og er basert på internasjonale kriterier.Destinasjonene som mottar merket, har jobbet hardt og målrettet i flere år. Det kreves mye for å komme gjennom nåløyet; de må være tydelige på grønne valg, skape levende og levedyktige lokalsamfunn og utvikle økonomisk levedyktige og sunne reiselivsbedrifter.

Selv om ordningen fortsatt er forholdsvis ny, får Innovasjon Norge gode tilbakemeldinger fra destinasjonene. Røros har blant annet vunnet flere prestisjetunge internasjonale priser for sitt arbeid med bærekraft.

– Slikt blir lagt merke til, og er med på å sette Norge på verdenskartet som bærekraftig reisemål, sier Pettersen i Innovasjon Norge.

Anved Johan Tveit mener at en lang tunnel under Vidda vil bli lagt merke til internasjonalt både av hensyn til utviklingen av Hallingdal som bærekraftig destinasjon, men også av hensyn til den enorme effekten dette vil ha for verdens største gjenlevende villreinflokk som har sitt tilholdssted på Hardangervidda. – Jeg tror dette er en sak om må løftes i fellesskap med både reiselivsminister, miljøvernminister og samferdselsminister. Saken berører såpass mange forhold og ulike fagfelt at jeg tror vi eventuelt må løfte saken helt til topps i regjeringen, spår Tveit med klar adresse til landets statsminister.

Fakta om Bærekraftig reisemål: 

  • Kvalitetsmerket «Bærekraftig reisemål» tildeles reisemål som jobber systematisk for å styrke gjesteopplevelsene og redusere reiselivets negative innvirkning på klima og miljø.
  • Reisemålene som oppnår merket har oppfylt en lang rekke krav knyttet til å redusere sitt miljø- og klimamessige fotavtrykk. De jobber målrettet for god bevaring av natur og kultur, godt samarbeid i lokalsamfunnet og en sunn økonomi i reiselivet.
  • Kravene holder høy internasjonal kvalitet, og er utviklet i tett samarbeid med anerkjente internasjonale organisasjoner.
  • Merket må fornyes hvert tredje år.