Trafikktala for Høgfjellsovergangar Sør Noreg November 2021

Trafikktala frå Statens Vegvesen for høgfjellsovergangane i Sør Noreg november 2021 er klare. For Rv 7 Hardangervidda har det allereie både vore kolonnekøyring og stenging pga uver. Like fullt er trafikken 670 bilar i døgeret. Dette er 30 % av trafikken (ialt 2191 MDT) på nordsida av Hardangervidda. Helgetrafikken er på 753 bilar i døgeret. Tungtrafikken over Vidda er på 78 MDT som framleis ca 18 % av tungtrafikken (ialt 436 MDT) på nordsida.

Samanlikna med E 134 Haukelifjell Vågslitunnelen så er trafikken der i november 75 % av trafikken på nordsida av Vidda. Tilsvarande prioriterer kun 45 % av tungbilane (>12.5 m) Haukelifjell i november.

    
     
 Rv 7 Hard.vRv 52 HemsE 16 FileFv 50 Hol AE 134 Vågsli
Total670910516951649
Yrkedagar639912501851522
Helg7539035551211834
Tunge782551021197
      
Andre interssante ulik registrering     
 Rv 7 H bruRv 7 Geilo ØRv 7 Flå ØFv 40 VeggliRv 13 BuVest
Total1208320241852208688
Yrkedagar1209406740672197718
Helg1205463046302238606
Tunge941234905639