Trafikktala for Fjellovergangane i SørNoreg for Oktober 2021 og tilgrensande strekningar for Rv 7 Hardangervidda

Så er hausten komen , sommartrafikken slutt og fjellovergangane bur seg på vinteren. Dette reflekterer og sjølvsagt trafikktala. Her er tala frå nokre av trafikkdata sin teljepunkt for fjellovergangane i SørNoreg, samt nokre tilgrensande strekningar som tilfører trafikk til rv 7 Hardangervidda.

Tala viser at trafikken på rv 7 Hardangervidda held seg stabilt høg. Rv7 Hardangervidda har litt større trafikk enn funksjonsfordelte rv 52 Hemsedalsfjellet og 75% av trafikkmengden som trafikkerer E 134 ved Vinje Kyrkje. Dette fortel vel om trafikkantane si prioritering og må vel kunna medføra beslutningar og midlar?

Med ein Dyranuttunnel på 6,2 km mellom Krossdalen og Skulevika vil hovudproblemet for vintersikker rv 7 på Hardangervidda vera løyst. Det er uforståeleg kvifor Samferselsdepartementet framleis ikkje leverer eit vedtak om KVU for Rv 7 Hardangervidda, som er frå 2018.

Fjellovergangar SørNoreg     
 Rv 7 Hard.viddaRv 52 HemsedalE 16 FilefjellFv 50 Hol AurlandE 134 Vinje kyrkje
Total128712796941821728
Yrkedagar120012586791571806
Helg146913247262341563
Tunge > 12,5 m107255962185
      
Andre interssante     
 Rv 7 Hardanger- bruaRv 7 Geilo ØstRv 7 Flå sydFv 40 VeggliRv 13 BuVest
Total2069389258172761978
Yrkedagar1999423755872739993
Helg2244316863012809940
Tunge >12,5 m1411604636353