Trafikktal Statens Vegvesen september 2021

Då er trafikktala for september 2021 klare frå Statens Vegvesen. Her er utplukka Fjellorevagangar i SørNoreg og nokre andre Interessante tal for rv 7 Hardangervidda.

Fjellovergangar SørNoreg
Rv 7 Hard.vRv 52 HemsE 16 FileFv 50 Hol AE 134 Vinje kyrkje
      
Total176513657762702032
Yrkedagar16331329745225206
Helg212814668603911932
Tunge  over 12,5 m153258963202
Andre interessante
Rv 7 H bruRv 7Geilo ØRv 7 Flå ØRv 13 Bu Vest
Total2585445059591403
Yrkedagar2488470856301373
Helg2854374368621485
Tunge over 12,5 m17521250771