Trafikktala for Fjellovergangangar i SørNoreg August 2021

Nok ein månad med stor trafikk på Hardangervidda. Størst Månadsdøgntrafikk for fjellovergangane også i August 2021 som i juli 2021. Dette viser trafikkantane sine prioriteringar nå vidda er open. Dette må vel også indikera trongen for å vintersikra Rv 7 Hardangervidda med tunnelar slik at reiseliv, persontrafikk og yrkestrafikk kan koma trygt over vidda heile året.

Trafikkdata frå Statens Vegvesen August 2021
Fjellovergangar SørNoreg
Rv 7 Hard.vRv 52 HemsE 16 FilefjFv 50 Hol AE 134 Vinje
Total2928181311665652656
Yrkedagar2721172611035342622
Helg3435202513186412738
Tunge > 12,5 meter154227905179
Andre interessante
Rv 7 H bruRv 7 GeiloRv 7 Flå ØRv 13 Bu Vest
Total4104537770382476
Yrkedagar3919559466632408
Helg4556484779543435
Tunge > 12,5 meter17419845662