Trafikktala for mars og april 2021

Trafikktala for april samanlikna med mars 2021 for teljepunkta hos Statens Vegvesen ser slik ut for utvalde fjellovergangar. Påsken med uver og stengt vidde og kolonnekøyring viser nok att i desse tala.

April 2021 Mars 2021

Rv 7 Hardangervidda 816 mdt 924 mdt

Rv 52 Hemsedalsfjellet 999 mdt 969 mdt

Fv 50 Hol Aurland 207 mdt 250 mdt

E 16 Filefjell 650 mdt 648 mdt

E134 Haukelifjell 1331 mdt 1439 mdt

Tek også med tilførselsvegar:

Rv 13 Hardangerbrua 1420 mdt 1543 mdt

Rv 7 Geilo øst 3065 mdt 3234 mdt