Trafikktala februar 2021 Høgfjellovergangane i SørNoreg.

Statens Vegvesen har presentert trafikktala for februar 2021.  Høgfjellsovergangane i Sør Noreg er relevante samanlikningstal for oss som jobbar for framtida for Rv 7 Hardangervidda.  Den funksjonsfordelte korridoren rv 7 og rv 52 har på nær same trafikkmengden og tek nær 50 % av aust-vest-trafikken.  Saman med E 16 og Fv 50 går 67 % av trafikken nord for Hardangervidda , medan 33 % nyttar E134. Dette må få vel konsekvensar for komande NTP?

Månadsdøgnrafikken  i februar 2021 var tilsaman 3433 mdt, der 565 mdt køyretøy over 12,5 meter.

Trafikken fordeler seg slik februar 2021 i :  ( I parentes % av totalen).

Rv 7 Hardangervidda:      780 mdt ( 23 %)  Tunge 92 mdt  (13 %) av køyretøy over 12,5 meter

RV 52 Hemsedalsfjellet:  875 mdt (25,5 %) Tunge 246 mdt (43 %)

E 16 Filefjell:                       501 mdt (14,5%) Tunge 100 mdt (18 %)

Fv 50 Hol-Aurland:           147 mdt ( 4 %)     Tunge 1 mdt

E 134 Haukelifjell:            1130 mdt (33%)    Tunge 146 (26 %)

Av interesse kan også vera trafikken på

Rv 13 Hardangerbrua: 1233 mdt med 100 mdt tunge over 12,5 meter ,  som utgjer 8 %.

Rv 7 Geilo øst:               3208 med med 97 mdt tunge over 12,5 meter  som utgjer 3 %.