Trafikktala for mai 2021 Statens Vegvesen

Trafikktala for mai frå teljepunkta til Statens vegvesen er no klare på Trafikkdata.

Rv 7 Hardangervidda har i mai større trafikk enn rv 52 Hemsedal og 80 % av trafikkmengden på E 134 Haukelifjell. Fordelinga mellom Fjellovergangane rv 7/fv50/rv52/E16 nord for Vidda og E134 sør for vidda er stabil 67%-33%. Av tungtrafikken er fordelinga 70%-30%.

Slik er hovudtala:

Rv 7 Hardangervidda 1321 mdt 26,4 % (117 mdt tunge 18 %)

Rv 52 Hemsedalsfjellet 1209 mdt 24,1 % ( 244 mdt tunge 38 %)

E16 Filefjell 615 mdt 12,3 % (87 mdt tunge 14 %)

Fv 50 Hol Aurland 217 mdt 4,3 % (2 mdt tunge)

E134 Haukelifjell 1649 mdt 32,9 % (197 tunge 30 %)