Trafikktal for Fjellovergangane i Sør Noreg september 2020

No er endeleg trafikkteljinga ved Lappesteinen rv 7 Hardangervidda i gang igjen.  Det viser framleis stor trafikk over. Kortaste fjellovergangen med mest trafikk i september.

Her er tala frå Statens vegvesen for september 2020: (mdt betyr gjennomsnittleg månadleg døgntrafikk)

rv 7 Hardangervidda: 1644 mdt

rv 52 Hemsedalsfjellet: 1335 mdt

fv 50 Hol Aurland: 280 mdt

E 16 Filefjell: 762 mdt

E 134 Haukelifjell: 737 mdt

Nokre andre teljepunkt:

rv 13 Hardangerbrua: 2251 mdt

rv 7 Geilo øst: 4363 mdt

rv 13 Bu Vest: 1184 mdt

rv 7 Bu aust: 2162 mdt