Dyranuttunnelen må inn i Nasjonal Transportplan 2022-2033.

På tide å henta inn att Statens Vegvesen si tilråding av Dyranuttunnelen. Me står framfor ein ny Nasjonal Transportplan. Dessverre har ikkje SVV der funne midlar til Dyranuttunnelen. Rv 7 Hardangervidda er ein av dei Stortingsprioriterte fjellovergangane med Funksjonsfordeling med Rv 52.

Me må setja vår lit til at den politiske prosessen tar inn prosjektet i første del av NTP 2022-2027. Dette er eit rimelelg krav for trafikksikker veg aust-vest. Rv 7 Hardangervidda er den kortaste vegen Oslo- Bergen og den fjellovergangen som har størst trafikkauke. For den såbare villreinstamma på Hardangervidda vil ein Dyranuttunnel vera første steget på eit nødvendig utvida leveområde.
For andre fjellovergangar så er det konkrete planar om mange års oppgradering av Lærdalstunnelen på E 16. På E 134 er det igang oppgradering av Haukelitunnelen og Vågslitunnelen . SVV tilrår i NTP bygging av ny tunnel Røldal-Seljestad. SVV tilrår også midlar til utbetring på Rv 52 Hemsedalsfjellet i NTP.
Under fana dokumentasjon finn du Statens Veggvesen si vurdering:
https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv7hardangervidda/nyhetsarkiv/ferdig-kvu-rv.7-hardangervidda.
Norges Lastebileier-Forbund avdeling Vest støttar også Dyranuttunnelen:

Jan-Ove Halsøy På et avsluttende KVU møte på Geilo i 2018 var det enighet om å bygge en 6,2 km. lang tunnel fra Krossdalen til Skulevika under Dyranut. Steinmassene fra tunnelen skal benyttes til heving av veitraseen på utsatte steder. Tunnelen vil sørge for at Rv7 får meget god vinterregularitet i tillegg til at 50% av fresekostnadene vinterstid fjernes. Et annet og viktig poeng er at tunnelen vil sørge for at villreinen på Vidda kan passere over tunnelen og ikke som i dag over veien. Tunnelen er en vinn-vinn som NLF støtter 100%. Vi må kreve tunnelen på plass nå.