Julital for trafikken på og rundt Rv 7 Hardangervidda.

I Statistikken til Vegvesenet «Trafikkdata» så er det ulik auke i trafikken på registrerte teljepunk i juli 2020 samanlikna med juli 2019.

Dessverre så er framleis ikkje teljedata for rv 7 Hardangervidda, men om me ser på tala for Bu aust og Geilo aust så indikerer det ein trafikkvekst forsiktig stipulert til 6 %.

E 134 Haukeli har redusert trafikk med mykje kolonnekøyring i sommar.

Rv 13 Bu Vest eller Bu-Kinsarvik har ein formidabel vekst på heile 51 %.

Kort oppsummert statistikk for juli (MDT = gjennomsnittleg månadsdøgntrafikk):

Fjellovergangar:

Rv 7 Hardangervidda 3505 MDT (+ 6 % stipulert)

Rv 50 Hol Aurland 846 MDT (+12,6 %)

Rv 52 Hemsedalsfjellet 2693 MDT (+2,2 %)

E 16 Filefjell 1727 MDT (+19 %)

E 134 Haukelifjell 3682 MDT (- 8,3 %)

Andre teljepunkt:

Rv 13 Vallaviktunnelen 5358 MDT (+8,4 %)

Rv 13 Hardangerbrua 5132 MDT (+8,3 %)

Rv 7 Bu aust 4635 MDT (+9,8 %)

Rv 13 Bu Vest 3138 MDT (+51 %)

Rv 13 Hovland 3076 MDT (+5,6 %)

Fv 572 Vallavik aust til Ulvik 1030 MDT (-7,2%)

Fv 550 Nå 1040 MDT (+3 %)

Fv 49 Folgefonntunnelen 2632 MDT (+4,5 %)

Fv 49 Jondalstunnlen 1336 MDT (+5,8 %)

Fv 79 Kjepso 1280 MDT (+18,8%)

Rv 49 Kvamskogen 3207 MDT (-1,2 %)

Rv 7 Geilo aust 6315 MDT (+14,8 %)