Fjellovergangen Rv 7 Hardangervidda befestar stillinga si.

No er trafikktala for Fjellovergangane i SørNorge klare frå Statens Vegvesen. Desse tala bekreftar at Rv 7 befestar stillinga si som ein hovudveg aust-vest også i august 2019.  Det er tydeleg at trafikantane prioriterer Hardangervidda når det er gode stabile køyreforhold og då er trafikken på Rv 7 på nivå med E 134.

Rv 52 Hemsedalsfjellet har omlag 30 % lågare trafikk i august 2019 enn Rv 7 Hardangervidda.

Dessverre vart det ikkje teljing på Rv 7 Hardangervidda i april då påsketrafikken var på sitt største.

Dessverre er det heller ikkje teljingar på E 134 i juni, juli og august. Det er uvisst kvifor dette skjer. MEN Dersom ein ser på E 134 i desse 3 månadane i 2018, så har E 134 ca 12 % større trafikk samanlikna med Rv 7 Hardangervidda i 2018. Ein kan vurdera det slik at desse fjellovergangane har stabil trafikkfordeling sommarstid.

Månadsdøgntrafikk 2019 Fjellovergangar SørNoreg   t.o.m. august
Rv 7 Hard.vidda     RV 52 Hemsedalsfjell     Rv 50 Hol Aurland      E 134 Haukelifjell      E 16 Filefjell
Jan              449                              804                                  152                                   802                      0
Feb              761                             1014                                   177                                  1192                   602
Mars           710                             1018                                   193                                 1075                    569
April             0                                1366                                  261                                  1418                      67
Mai           1574                              1287                                  272                                  1418                   605
juni           2016                             1705                                  442                                     0                      926
Juli           3307                             2538                                  733                                     0                    1441
Aug          2583                             1855                                   534                                     0                    1053

0 betyr ikkje trafikkregistrering den månaden.