Argument for tunnelar på Hardanegrvidda

For alle som ønskjer å setja seg inn i dety politiske grunnlaget for bygging av tunnlear på Hardangervidda, har Hardangerviddatunnlene as laga ei argumentliste til informasjon og bruk.

Sjå under fana Dokumentasjon.