Rein Vidde 2019 – Hardangerviddakonferansen 2019

Hardangerviddatunnelene as har gjennomført 2 tidlegare konferansar med fokus på tunellbygging og reisdyrstrekk på Hardangervidda. No står den tredje konferanse for døra:

Hardangerviddakonferansen 2019 Rein Vidde vert halden på Geilo, på Vestlia resort mandag-tysdag 1.-2.april 2019 som lunsj-lunsj-konferanse.

Hovudtemaet er sjølvsagt: Rv 7 Hardangervidda -Hovudvegen aust-vest for reiseliv og Perrsontransport. Under dette temaet set me fokus på politisk prioritering, traseval og tunnelbygging, reiselivert sine behov og framtid, villreinforvaltninga og ei påminning om at vegen Eidfjord Haugastøl er 90 år.

Sjå vedlagde Preinvitasjon. Invitasjon og påmelding kjem i månadskiftet februar/mars.