Trafikktal korrigert 1-3 kvartal 2018 fjellovergangar i SørNoreg

Statens Vegvesen sin trafikkteljingar for 3. kvartal 2018 er no offentlege. Desse viser at Rv 7 Hardangervidda har auka trafikk i juli   (7 %) og august (4 %)  2018 men nedgang i september (15 %) samanlikna med 2017. Me merka oss at snøføret på Vidda i september hadde sterk avvisingseffekt på sommardekktrafikantane.

Første 9 månader i 2018 er trafikkauken over Hardangervidda på 4 % med ein månadsdøgntrafikk (MDT) på 1480. Til samanlikning har Rv 52 Hemsedal ei trafikknedgang på -0,002 % med MDT på 1418.  Det betyr at Hardangervidda no har større gjennomsnittstrafikk enn Hemsedalsfjellet. Det er i sommarmånadane juni , juli og august dette har størst utslag. Trafikken over Fillefjell er 729 MDT. Fv 50 Hol- Aurland har MMDT på 310

Over  Haukelifjell (sørkorridoren for Hardangervidda)  er MDT så langt i år på 1863. Det er viktig å merka seg at trafikken på fjellovergangane aust-vest dobbel så stor i nordkorridoren (MDT 3938) som i sørkorridoren.

Sjå statistikkne her:

1289955_fast_title=Fjellovergangane+i+Sør-Norge