Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017

Diagrammet sett nedanfrå:

Raud: Hol-Aurland ; Blå: Filefjell ; Gul: Hardangervidda ; Grå: Hemsedalsfjellet ; Mørk blå: Haukelifjell

Tala frå Statens Vegvesen si trafikkregistrering i 2017 er klare. For Hardangerviddatunnelene AS er det sjølvsagt mest interresant å sjå korleis trafikken har utvikla seg på Vidda og samanlikna det med utviklinga på dei andre 4 fjellovergangane aust vest. Me har forstått at 2017 var eit «normalt» år for Hardangervidda med vinterstenging/kolonnekøyring. I sommarmånadane hadde stenginga av Eidfjordtunnelen nok ein viss avvisingseffekt på trafikkantane.  Men så var det også naturleg litt problemer på andre aust-vest, så samanlinkninga bør vera representativ for trafikantane sine vegval aust -vest i 2017. Rv 7 Hardangervidda hadde Årsdøgnstrafikk (ÅDT) på 1224,  ein auke på 6.3 % frå 2016. Dette er den største auken for alle 5 fjellovergangane. Rv 52 Hemsedalfjellet hadde 2,5 % auke frå 2016. Dei 3 hovudvegane aust-vest har  81 % av den totale trafikken i 2017. Fordelinga jamnar seg ut:  24,7 % nyttar rv.7 Hardangervidda, 26.4 % nyttar rv.52 Hemsedalsfjellet og 29,4 % nyttar E 134 Haukelifjell. Dei 4 vegane nord for sentralvidda har 70,5 % av aust-vest – trafikken.  For trafikken Oslo – Bergen kjem hovudtyngda inn på E 16 Voss – Bergen.

Sjå også Dokumentasjon på denne heimesida: Hallingdølen 23.01.2018: Gjorde eit godt val.

Slik er tala frå Statens vegvesen for 2017:

  ÅR/ÅDT Filefjell Hol-Aurland Hemsedal Hardangervidda Haukeli
2012 654 348 1232 759 1411
2013 675 338 1138 929 1438
2014 863 298 1246 976 1436
2015 1070 298 1280 1087 1475
2016 923 291 1276 1151 1597
2017 677 292 1308 1224 1460