Lågehætunellen på Hardangervidda mellom Halne og Skulevika innan rekkevidde?

Styret i Hardangerviddatunnelene AS vedtok på møtet på Voss 1.mars ei pressemelding som no er sendt media med kopi til kommunar i Hardanger og Hallingdal, Buskerud og Hordaland Fylkeskommunar og Buskerudbenken og Hoprdalandsmenken på Stortinget.

Pressemeldinga peikar på at ved å flytta dei løyvde 300 mill kroner til rv7  frå bygging langs Krødern til oppå sjølve Hardangeervidda, så kan ein alt denne NTP-perioden starta tunellbygging på Hardangervidda. i Konseptvalutgreiinga for Rv 7 Hardangervidda (KVU) tilrår Statens vegvesen å byggja korte tunellar på Hardangervidda (konsept K2).  Hardangerviddatunnelene AS tilrår med dei midlane å byggja Lågehætunnelen mellom Skulevika og Halne. Denne tunnelen er 1.75 km lang og er prioritet nummer 2 etter Dyranuttunellen.

Opna fana dokumentasjon og les heile pressemeldinga.