KVU rv. 7 Hardangervidda – Ny Høyring – Informasjonsmøte

Hausten 2015 vart høyringa av KVU (konseptvalutgreiing) rv. 7 Hardangervidda stansa i påvente av KVU Gol -Voss. Dette var i samband med prioritering av hovudvegsamband Aust-Vest nord for Hardangervidda.  Staten har bestemt funksjonsfordeling mellom  rv. 7 som skal vera hovudvegsamband for reiseliv og perontrafikk og rv. 52 som skal vera hovudvegsamband for næringstrafikk.

Statens vegvesen har no tatt opp att arbeidet med KVU rv. 7 Hardangervidda og sent ut brev om Ny Høyring med invitasjon til høyringsmøte 7. februar 2018 på Geilo. Høyringsfristen er sett til 1. april 2018.

Hardangerviddatunnelen AS takkar for at arbeidet no er kome i gang att og vonar på rask handsming og gode konklusjonar. Firmaet PwC har fått i oppgåve å gjennomføra KS1 (ekstern kvalitesikring) for KVU rv. 7 Hardangervidda.

Hardangerviddatunnelene AS meiner Funksjonsdelinga mellom rv. 7 for persontrafikk og rv. 52 for næringstrafikk har ført til ein ny situasjon for KVU arbeidet. Rv. 7 Hardangervidda må framover rustast til å verta trafikksikker og forutsigbar heilårsveg for all persontransport.

Høyringsmøte 7.feb 2018 Geilo