Regjeringen fremla NTP 2018-2029

Onsdag 5. april la samferdselsministerne frem forslag til NTP 2018-2029 og Stortinget skal nå behandle forslaget. – Vi er i en god posisjon foran innspurten, men det er nå jobben starter, sier daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS, Harald Victor Hove.

Regjeringen foreslår utbedringstiltak på 300 mill kroner på Rv.7 og en avklaring om tunnelløsninger over Hardangervidda.
Regjeringen foreslår utbedringstiltak på 300 mill kroner på Rv.7 og en avklaring om tunnelløsninger over Hardangervidda.

Hove karakteriserer forslaget som et godt utgangspunkt for selskapets videre arbeid med Nasjonal Transportplan, men at jobben langt fra er ferdig. – Vi må huske på hvor vi var for knappe to år siden; ingen prioritering fra Statens vegvesen og ingen penger til utbedringer eller løfter om tunnelløsninger. Med dagens politiske avklaring fra Regjeringen så er det nå foreslått at Rv.7 både får status, penger til utbedringer og åpning for tunnelløsninger. Det bør inspirere til jobben videre, sier Hove.

I Regjeringens forslag foreslås det at Rv.7 får 300 millioner kroner til strekningsvise utbedringer gjennom et nytt tiltak kalt «programområdetiltak». I tillegg foreslår Regjeringen at det skal gjennomføres en såkalt KS1-prosess på KVU for Rv.7 over Hardangervidda for å avklare hvilke tunnelløsninger som skal komme på plass langs strekningen over fjellovergangen.

Fra før er det kjent at partiene Høyre, Frp, Venstre og Krf er enige om at fjellovergangene mellom øst og vest skal prioriteres med såkalt funksjonsdeling hvor Rv.7 blir hovedveiforbindelse for person- og reiselivstrafikk. Dette ble gjort kjent da Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, innledet på Hardangerviddakonferansen Rein Vidde 20. mars i år. Harald Victor Hove var da tydelig på at løsningen bør forankres tverrpolitisk for å sikre gjennomføringen av dette uavhengig av høstens valgresultat.

– Oppsummert er Hardangerviddatunnelene AS kommet et godt stykke videre i arbeidet med tunnelløsninger på Hardangervidda gjennom at Regjeringen tar KVU Rv.7 over Hardangervidda (2015) opp igjen fra skuffen den ligger i og nå skal lande hvilke tunnelløsninger som skal komme på denne delen av Rv.7. Denne avklaringen må vi få på plass raskere enn det som er skissert i NTP-forslaget, men en lengre Dyranuttunnel slik Høyres Trond Helleland skisserte på konferansen vår tidligere i år er innen rekkevidde. Her må det imidlertid kjempes inn større forpliktelser om bevilgninger før vi skal føle oss trygge på at dette blir en realitet, sier Hove.

NTP forsideHove understreker også at det må gis tydelige signaler om at utbedringstiltakene (300 mill.) må være med i første del av Statens vegvesens handlingsprogram, dvs 2018-2023 for å kunne videreføre den gode trafikkutviklingen som Rv.7 har opplevd siden Hardangerbroen åpnet i 2013. – Det er naturlig at disse tiltakene og pengene sees i sammenheng med de midler og planer for utbedringer som Nasjonale Turistveger har for krysningen av Hardangervidda, sier Hove.

– I dag vil det være mange som er skuffet over mangt i NTP-forslaget, men det er Stortinget som skal lande dette og vi skal bruke tiden godt frem til forslaget vedtas i Stortinget 19. juni. Det positive tar med oss og det vi er misfornøyde med må vi gjøre det vi kan for å endre på nå i Stortinget, avslutter Hove.

Les hele NTP-forslaget her.