Klar for innspurt!

Daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS går over i ny stilling 1. september, men lover at han er klar for en durabelig innspurt for tunnel under Hardangervidda frem mot Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan i juni. – Jeg er klar for innspurten og skal levere fra meg et godt utgangspunkt for det videre tunnmelarbeidet, sier Hove.

Harald Victor Hove har blitt tilbudt stillingen som daglig leder i Maritime Bergen fra 1. september 2017 og har takket ja til dette. – Mitt engasjement i selskapet går ut ved årets slutt, men jeg har hele tiden sagt at jeg anser meg som en etappeløper for Rv.7 og at min jobb således er ferdig med NTP-vedtakene som skal fattes i juni, sier Hove.

Hove har hele veien holdt styreleder informert om henvendelsen og vil fullføre sitt arbeid for Hardangerviddatunnelene AS som planlagt. – Hove har hele tiden vært tydelig på at hans arbeid for selskapet følger NTP-prosessen som avsluttes med Stortingets behandling i juni i 2017, og at selskapet etter dette vil gå over i en ny arbeidsfase hvor også et skifte av daglig leder og organisering av det videre arbeidet vil være naturlig, sier styreleder Anved Johan Tveit.

Tveit er særlig fornøyd med arbeidet som Hove har lagt ned for selskapet så langt og er glad for at han er klar for en durabelig innspurt for Rv.7 inn mot NTP-arbeidets avslutning.