Hordaland må prioritere Hardangerviddatunnel

I arbeidet ny Regional Transportplan Hordaland 2018-2029 ber styret i Hardangerviddatunnelene AS om at Hordaland fylkeskommune jobber aktivt for en tunnelløsning på Rv.7. – Hordalandspolitikerne har alle muligheter til å få på plass en vintersikker vei over Hardangervidda og vi etterlyser derfor at fylket er klar på at dette arbeidet skal prioriteres, sier styrelederen.

Rv.7 må være en sentral del av arbeidsoppgavene til Hordalandspolitikerne våre!
Rv.7 må være en sentral del av arbeidsoppgavene til Hordalandspolitikerne våre!

Regional Transportplan er et planverktøy som legger grunnlaget for de samferdselsprioriteringer som Hordaland fylkeskommune skal jobbe etter i planperioden frem til 2029, men den inneholder også fylkeskommunens arbeid knyttet til riksveiene som staten er ansvarlig for. – Vi er opptatt av fylkesveiene våre, men vi understreker at veinettet må henge sammen. Da må fylkeskommunen være tydelig på forventingene de har til at staten tar et ansvar for viktige riksveier som leder inn til fylkets eget veinett, herunder Rv.7, sier styreleder i selskapet, Anved Johan Tveit.

I uttalen ber styret Hordaland fylkeskommune om å gjøre en forsterket innsats overfor statlige myndigheter i utviklingen av en vintersikker vei over Hardangervidda. – Fylkespolitikerne har allerede sluttet seg til behovet for tunnelløsninger under Hardangervidda, både av hensyn til villrein og vintersikker veiforbindelse for den regionale trafikken og reiselivstrafikken, slår Tveit fast.

Les hele forslaget til Regional transportplan Hordaland 2018-2029 her; http://www.hordaland.no/nn-NO/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-transportplan/

– Vi er glade for at fylkeskommunen løfter frem reiselivsfunksjonen som en veiforbindelse har, men vi mener at det er viktig at næringstransport ikke utelukkende defineres som transport av laks. Vi vet at Hardanger er en av Norges største reiselivsregioner og skal vi fortsette den gode økningen av tilreisende til vår lokale reiselivsnæring må vi satse på vinterturismen. Da er vintersikring av Rv.7 helt sentralt, sier Tveit.

Les hele uttalen fra Hardangerviddatunnelene AS her.