– Vi skal ta et veivalg til våren

Det var ikke mye nytt for de vel 200 fremmøte på Pers Hotel som ville høre samferdselsminister Ketil Solvik Olsen snakke om øst-vest mandag 23. januar. Statsråden kunne ikke love noe annet enn at Regjeringen vil ta en beslutning om Rv.52 eller Rv.7 blir en fremtidig hovedvei mellom Øst- og Vestlandet når NTP legges frem denne våren.

Nestleder i styret, Erik Kaupang, håper på godt nytt når NTP legges frem rundt påske.
Nestleder i styret, Erik Kaupang, håper på godt nytt når NTP legges frem rundt påske.

Det var folksomt da statsråden gjestet Hallingdal mandag 23. januar, men spørsmålene mange kom  dit med forble ubesvart etter en svært kort seanse med spørsmål fra de fremmøte. Selv om det store veispørsmålet for hallingdøler flest stod på agendaen i forkant av møtet ble få avklaringer gitt. – Statsråden var i alle fall tydelig på at Regjeringen ikke vil utsette spørsmålet om det blir Rv.52 eller Rv.7 som skal utvikles som hovedveiforbindelse, nestleder i Hardangerviddatunnelene AS, Erik Kaupang. Han var ikke overrasket over at statsråden valgte å holde kortene tett til brystet, og mener at mye står og faller på den videre innsatsen som Rv.7- tilhengerne gjør inn mot våre nasjonale politikere.

– Alle som lever med, av og for Rv.7 må legge seg i selene for at veien ikke skal snø helt igjen i samferdselspolitisk forstand. Veivalget avgjøres ikke i Regjeringen, men i Stortinget og nå er det viktig at vi viser frem vårt store engasjement for veien gjennom Hallingdal, oppfordrer Kaupang. Sammen med ordfører i Hol, Petter Rukke, og Ål-ordfører Solveig Vestenfor benyttet han anledningen til å stille statsråden spørsmål om veivalget.

– Svarene kommer nok ikke før han legger frem forslag til Nasjonal Transportplan (NTP), men for Hallingdal er det positivt at han fremstår som godt avmålt til den såkalte Hordalandsdiagonalen. Et slikt veiprosjekt ligger langt frem i tid, om det i det hele tatt blir bygget, og jeg glad for at statsråden ser ut til å mene det samme, avslutter Kaupang.