Talte Rv.7 sin sak i Senterpartiets stortingsgruppe

Ordfører i Eidfjord, Anved Johan Tveit, tok med seg kollegaene Solfrid Borge fra Ullensvang og Eli H. Prestegården fra Nore og Uvdal kommune til Senterpartiets stortingsgruppe for å tale Rv.7 sin sak foran det forestående øst-vestveivalget. – Skal Sp ta hele landet i bruk så er Rv.7 et åpenbart valg av verktøy, slo ordførerne fast.

De tre Senterpartiordførerne kom hjem til sine egne da temaet om fremtidige hovedveiforbindelser mellom øst og vest stod på agendaen i Senterpartiets stortingsgruppe onsdag 11. januar. På tilhørerbenken satt kjente fjes som tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete og Buskerudrepresentant Per Olaf Lundteigen.

For de tre ordførerne var det viktig å minne stortingsrepresentantene fra distriktspartiet om at med Sp i regjering var konklusjonene i forrige Østvest-utredning svært annerledes enn det som tilfellet er under dagens Høyre/Frp-regjering. – I 2006 var konklusjonen at alle veiene mellom øst og vest hadde sin funksjon da de var viktige bidragsytere til positive regionale effekter, herunder sysselsetting og skatteinngang til kommuner som på den måten kan opprettholde gode velferdstjeneste ri alle deler av landet. Under dagens regjering er det viktigste blitt reisetiden til Oslo. Med Rv.7 får du begge deler, minnet Anved Johan Tveit forsamlingen om.

Liv Signe Navarsete var tilstede på møtet i Sps stortingsgruppe onsdag. Her er hun avbildet da hun som samferdselsminister skar snoren da Hardangerbroen ble åpnet for trafikk. Foto: Bergensavisen
Liv Signe Navarsete var tilstede på møtet i Sps stortingsgruppe onsdag. Her er hun avbildet da hun som samferdselsminister skar snoren da Hardangerbroen ble åpnet for trafikk. Foto: Bergensavisen

For Solfrid Borge stod beredskapshensynet fremst i pannebrasken, og hun vektla hvor sårbare lokalsamfunn man styrer over når uhellet først inntreffer. – Vestlendingene har alltid støttet oppunder hverandre og vi stiller opp både i hverdagen og i krisetider. Det kan gå ras eller skje ulykker både RV.7, E16 og Rv.52 – det har vi smertelig erfart. Den erfaringen sier i alle fall meg at det ville være svært uklokt om man la alle eggene i en og samme kurv slik Statens vegvesen gjør. Går det et ras før Borlaug så er både Rv.52 og E16 stengt, og Rv.7 er derfor en svært viktig vei for alle vestlendinger, kvitterte ordføreren kontant.

I Hallingdal og øvre Numedal har det blåst en kraftig Rv.7-vind og for Nore og Uvdal-ordfører Eli Prestegården var det ingen tegn til at denne vinden skulle snu. – Når 33 % av alle yrkesaktive i Hallingdal er sysselsatt i reiselivsnæringene, og vi vet at 5-6 millioner gjestedøgn er årsfasiten for våre turistdestinasjoner så sier det seg selv at dette er et veivalg som betyr mye for oss.  Rv.52 betyr ,mye for Hemsedal, men for Hallingdal og Øvre Numedal så medfører den lavere trafikk gjennom dalen og dermed også potensielt færre gjester i hytter, hoteller og skianlegg. Det er grunnen til at også Buskerud fylkeskommune tverrpolitisk har gått inn for Rv.7 – et valg som bør være i tråd med Senterpartiets ambisjoner om livskraftige lokalsamfunn i hele landet, slo ordføreren fast.

Villreinspørsmålet må løses uavhengig av om Rv.7 får status som hovedveiforbidnelse, oppsummerte Sps Janne Sjelmo Nordås.
Villreinspørsmålet må løses uavhengig av om Rv.7 får status som hovedveiforbidnelse, oppsummerte Sps Janne Sjelmo Nordås.

Alle tre var også påpasselig me då påpeke at hovedveiforbindelse eller ikke, uansett må villreinens behov håndteres og da er lang tunnel under Hardangervidda eneste løsning som er god nok. Dette spørsmålet viser seg også at får jevnt over stor oppslutning også fra dem som i utgangspunktet ikke ønsker seg Rv.7 som hovedveiforbindelse, deriblant Odda kommune som ellers går inn for E134 med arm til Bergen som  alternativ til Rv.7.

Etter møtet var det bred enighet om at budskapet var oppfattet og optimismen på egen saks vegne var lett å spore blant de tre tilreisende ordførerne. – Vi føler nok at vi traff godt med budskapet og at flere av de fremmøtte stortingsrepresentantene gav uttrykk for et syn som vi kan kjenne oss igjen i. Men kanskje viktigst av alt var samferdselspolitisk talskvinne for Senterpartiet Janne Sjelmo Nordås sin oppsummering på slutten av møtet. Villreinspørsmålet må løses uansett og det tror jeg vil kunne være tungen på den berømmelige vektskålen i innspurten her på Stortinget, avslutter ordfører Anved Johan Tveit.