Asplan Viak i ny rapport; Rv.7 gir størst effekt

I en ny rapport slår Asplan Viak fast at Rv.7 vil gi størst regionale effekter for reiseliv og lokalt næringsliv dersom denne velges som hovedveiforbindelse mellom Øst- og Vestlandet.  Statens vegvesen har som kjent ikke anbefalt Rv.7, men får nå motbør fra Asplan Viaks anerkjente fagmiljø – i en rapport vegvesenet selv har bestilt!

Styreleder Anved Johan Tveit (fv) har nå fått flere gode argumenter for hvorfor reiselivet bør velge Rv.7 som hovedforbindelse. Her fra møte med presidenten i NHO Reiseliv, Ole Warberg, tidligere i august. Til høyre, styreleder i Is Rv.7 Tor Egil Buøen.
Styreleder Anved Johan Tveit (fv) har nå fått flere gode argumenter for hvorfor reiselivet bør velge Rv.7 som hovedforbindelse. Her fra møte med presidenten i NHO Reiseliv, Ole Warberg, tidligere i august. Til høyre, styreleder i Is Rv.7 Tor Egil Buøen.

Det er en delrapport som utgjør en del av det faglige grunnlaget som Statens vegvesen bygger sin anbefaling på som konkluderer med Rv.7 som det beste alternativet dersom man vil skape vekst i næringslivet mellom Gol og Voss. Statens vegvesen har engasjert konsulentene, men velger altså ikke å lytte til deres anbefaling.

– Det er spennende for oss at et solid fagmiljø som Asplan Viak konkluderer som de gjør. Jeg synes det er litt pussig at ikke de regionale effektene som her fremvises at vil være betydelige og svært forskjellige alt ettersom hvilken vei man satser på, ikke blir tillagt større vekt i sluttvurderingen til Statens vegvesen, sier daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS, Harald Victor Hove.

Han minner om at samferdselsministeren fremhevet nettopp de regionale effektene som de ulike veivalgene ville medføre som et av de store spørsmålene han ønsket et grundigere svar på fra Statens vegvesen da han gav dem i oppdrag å gjennomføre en såkalt Konseptvalgutredning (KVU) 18. desember i fjor.

NyAnalyse AS konkluderte med 5000 flere arbeidsplasser med vintersikker RV.7 De får nå faglig støtte fra Asplan Viak i en ny rapport.
NyAnalyse AS konkluderte i fjor med 5000 flere arbeidsplasser med vintersikker RV.7 De får nå faglig støtte fra Asplan Viak i en ny rapport.

– Jeg hadde trodd at når statsråden gir en bestilling så vektlegges det i arbeidet til de underliggende etater, og her kan jeg ikke se at man har vektlagt Asplan Viaks faglige vurderinger slik man kunne forvente. Utfordringen for oss blir nå å løfte frem dette faglige innspillet i høringsrunden slik at politikerne får det brede, faglige beslutningsgrunnlaget som de har bedt om.

Hove fremhever også at nettopp mangelen på en faglig vurdering av de regionale effektene ved å velge noe annet enn Rv.7 var det som ledet frem til at Hardangerviddatunnelene AS besluttet å få utredet spørsmålet i en egen rapport i regi av Ny Analyse AS. – Konklusjonene der var svært sammenfallende med det som Asplan Viak også konkluderer med nå. Derfor tror ikke jeg at politikerne kan lukke øynene for dette solide faggrunnlaget før de skal ta sin beslutning, avslutter Hove.

Les hele rapporten her!