Velykket befaring langs Rv.7

Onsdag 28. september gikk startskuddet for bussbefaringen langs Rv.7 og startstedet var Voss hvor ordfører Hans Erik Ringkjøb (Ap) ikke lot det være tvil om hvor hans kommune står i kappløpet om å bli hovedveiforbindelsen mellom øst og vest. På turen møttes ordførere, fylkespolitikere og stortingsrepresentanter til en veldig oppmuntrende tur.

Voss-ordføreren tok imot en forsamling fra både Buskerud, Hordaland og berørte kommuner som hadde meldt seg på reisen fra vest til øst, og han lot det ikke være tvil om hvilket veivalg han går inn for. Se hele intervjuet i Avisen Hordaland her.

På turen tok også Martin Kolberg på seg merkelappen «garantist for Rv.7» og slo fast at han ville utfordre miljøvernminister Vidar Helgesen på hvordan han engasjerer seg i veisaken som kan bety en historisk mulighet for villreinen på Hardangervidda. En lang tunnel ville åpnet opp store områder på Hardangervidda som i dag er utilgjengelig for den nå truede dyrearten.

– Bussbefaringen gjennomfører vi for å sikre oss at alle som skal avgi høringsuttale til Statens vegvesens anbefalte løsning for ny hovedveiforbindelse mellom øst og vest skal få et best mulig grunnlag for å gjøre det rette veivalget. I så måte var turen svært vellykket og vi takker for all den bistand som kommuner langs veien, Vestlia hotell, Isklar vann og Syse Gard har bidratt med til at denne turen kunne la seg gjennomføre på en slik fabelaktig måte som det ble, sier en fornøyd styreleder i Hardangerviddatunnelene AS, Anved Johan Tveit.