Ny rapport: Bør prioritere Rv.7 foran Rv.52

Ny rapport slår hull på anbefalingen om Hemsedalsalternativet. – Det er uforståelig at man kan bygge en ny hovedvei til 20 milliarder og så bruke 20 milliarder på en annen vei som skal ha samme funksjon. Jeg kan ikke se at samfunnet har råd til det, sier sivilingeniør Helge Hopen om anbefalingen til Statens vegvesen.

Sivilingeniør Helge Hopen har på oppdrag fra næringslivet i Hallingdal, Hardanger, Oslo og Bergen gått gjennom den såkalte konseptvalgutredningen som Statens vegvesen fremla i forrige uke, og han er tydelig i sin dom over det faglige grunnlaget fra veimyndighetene:

  • Jo flere øst-vest-samband som bygges ut, jo bedre blir transporttilbudet. Men den samlede samfunnsøkonomien svekkes på grunn av høye kostnader og overlapping av prosjektene.
  • En utbygging basert på E134 og rv.7 gir en permanent, effektiv løsning for sambandet mellom de to største byområdene. Da blir det ikke behov for en Hordalandsdiagonal.
  • Bygger man ut E134 og rv.152, kan det utløses behov for en Hordalandsdiagonal for å løse transportutfordringene mellom Bergen og Oslo.
  • En slik diagonal vil også kreve ytterligere investeringer, ved en ny bro over Hardangerfjorden.
Helge Hopen Foto: BT
Helge Hopen Foto: BT

Konklusjonen er som følger:

«Rv.7 alternativet vert tilradd som hovudveg aust-vest saman med E134».

Hele rapporten kan du lese her. Helge Hopens intervju med Bergens Tidende kan du lese her.

Daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS, Harald Victor Hove, mener rapporten viser at det nok er andre grunner til at Hemsedalasalternativet blir foretrukket fremfor Rv.7: – Vi ser jo at anbefalingen fra Statens vegvesen har brakt jubel til Sogn og Telemark. Det burde jo være et faresignal til Hallingdal og Hardanger om at dette valget er i ferd med å bli  en diskusjon om broen over Fodnes-Mannheller og en ny bro over Hardangerfjorden heller enn hvordan vi kan komme oss raskest og mest effektivt mellom øst og vest, slik bestillingen fra statsråden opprinnelig var.