Befarer Rv.7 med buss 28.-29. september

Hardangerviddatunnelene AS og Interesseselskapet Rv.7 inviterer folkevalgte fra kommunestyrer, fylkesting og Stortinget til befaring langs Rv.7 onsdag 28. september og torsdag 29. september. Påmeldingen er åpnet og plassene begrenset, så meld deg på i dag! Les mer om programmet her.

Før avgjørelsen om fremtidig hovedveiforbindelse skal fattes skal politikerne skaffe seg et best mulig grunnlag for å fatte riktig beslutning, og opplevelser fra veien er et godt bidrag i så måte.

28. og 29. september arrangerer Hardangerviddatunnelene AS og Interesseselskapet Rv.7 en befaring langs Rv.7 mellom Voss og Hønefoss. – Dette gjør vi for første gang i år, men vi håper at dette kan bli en tradisjon som vi kan gjennomføre 1. året i hver kommunevalgperiode – med nye representanter og høring om Nasjonal Transportplan, sier daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS, Harald Victor Hove.

Hovedhensikten er at de to selskapene kan informere politikere, næringsliv og andre interesserte slik at disse skal bli oppdatert vedr. status og planer langs Rv.7, bli bedre kjent, orientert om kommuner v/ordførerne langs vegen, knytte nye nettverk og få en viktig ballast for gjensidig forståelse av problemstillingene langs den korteste og raskeste veien mellom Østlandet og Vestlandet.

Påmeldingsfristen er 22. september og plassene begrenset så meld deg på i dag ved å sende en mail til registrering@hardangerviddatunnelene.no

Programmet og praktisk informasjon finner du her.