La frem øst-vestanbefaling 1. september

Torsdag 1. september la Statens vegvesen frem sin anbefaling for Konseptvalgutredning Rv7 og Rv.52. Her ble det som ventet anbefalt at Rv.52 bør hovedveiforbindelse mellom øst og vest. Endelig avgjørelse tas av Stortinget, så det er nå jobben begynner, sier daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS.

Fremlegget er et resultat av samferdselsminister Ketil-Solvik Olsens beslutnign fra desember i fjor hvor han ba om en ny og grundigere utredning om hva som skal bli hovedveiforbindelser mellom øst og vest. KVU Gol-Voss er dermed grunnlaget som politikerne i regjering og til slutt Stortinget skal bruke som basis for deres avgjørelse om veivalgene for kommende Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029. Les rapporten her.

Daglig leder Harald Victor Hove gleder seg over økt trafikk over Hardangervidda, men ønsker seg helst en lang tunnel UNDER vidda.
Daglig leder Harald Victor Hove gleder seg over økt trafikk over Hardangervidda, men ønsker seg helst en lang tunnel UNDER vidda.

– Et veldig viktig veivalg, men dette arbeidet som nå er gjort vil ikke bli sluttresultatet, sier Harald Victor Hove. Han er daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS og tror det vil bli svært jevnt mellom de to veiene som er i et finaleheat om å bli den foretrukne hovedveiforbindelsen mellom øst og vest, sammen med E 134 som allerede er valgt ut.

Den faglige anbefalingen burde gitt politikerne et grunnlag for å ta en beslutning, men til tross for at Statens vegvesen leverer en anbefaling om Rv.52 så gir ikke den fremlagte KVU noe entydig faglig anbefaling. – Det ser ut til at veiene gir ulike plusser og minuser, men at de er i sum nokså like. Det betyr at Statens vegvesen ikke kan gi en tydelig faglig anbefaling og dette åpner opp for at den endelige beslutningen blir et spørsmål om politiske prioriteringer. Betyr regionale effekter mest? Har villreinspørsmålet en betydelig verdi for politikerne eller ikke? Alt dette vil være avgjørende for det endelige veivalget, forklarer Hove.

Han mener det er beklagelig at Statens vegvesen velger å stå på sitt, om enn litt mindre bombastisk enn hva som var tilfellet da Øst-vestutredningen ble fremlagt i januar 2015. – Jeg hadde håpet vi fikk en klokkeren faglig anbefaling, men her leverer Statens vegvesen et partsinnlegg dessverre. Det reduserer verdien av rapporten som i bunn og grunn viser at det er dødt løp mellom de to veialternativene, sier Hove.

– Jeg ser dette som starten på innspurten mot en avgjørelse som til slutt kommer i Stortinget i juni neste år, men jeg gleder meg til denne fasen. Den er jo den mest hektiske, men også den perioden som trigger en gammel politiker aller mest, smiler Hove.

Se innslaget fra Nrk Dagsrevyen med reaksjoner fra både Hove og Solfrid Borge, ordfører i Ullensvang herad.