Gjør et godt veivalg!

Rolf Einar Eriksen er østlendingen som bosatte seg i Bergen og ble værende i nesten 30 år. Han har kjørt mye på alle de ulike veialternativene øst-vest, og han har klare meninger om hvorfor Rv7 er et godt veivalg. Veistandarden i vest ville neppe blitt akseptert østpå, spår Eriksen. Les hvorfor her!

Rolf Einar Eriksen er ikke tilknyttet Hardangerviddatunnelene AS, men har sterke meninger som vi mener absolutt bør nå ut til flere enn de av oss som allerede er overbevist om at Rv.7 er et godt veivalg. Vi utfordret derfor den meningssterke mannen om å skrive ned sine argumenter i disse dager hvor Rv.7 nok en gang er blitt stengt, denne gangen som følge av tunnelbrann. Under kan du lese hva Rolf Einar Eriksen svarte på vår utfordring. Innlegget har blant annet stått på trykk i avisen Hallingdølen 24. mai.

«Vi trenger en øst – vest løsning som alltid er fremkommelig!

Gang på gang denne vinteren (også), har man sett at enkelthendelser har satt stopp for kjøring øst/vest.

RV 13, Holven, var stengt og med begrenset omkjøringsmulighet via gang- og sykkelvei med følgebil i 14 dager. Man har knapt rukket å åpne en mer permanent omkjøring, før 2 nye hendelser, 20. mai igjen hindrer  øst/vest trafikken og gjør veien lang og med store forsinkelser for lokalbefolkning, næringsliv og andre reisende:

  • Brann i Måbødalen vil gjøre veien «stengt i lang tid».
  • Veltet trailer ved Bolstad sperrer veien.
Bildet illustrerer standarden på Rv. 569 Kilde: Google Maps
Bildet illustrerer standarden på Rv. 569 Kilde: Google Maps

Store nedbørsmengder, flom, jordras, snøras, ødelagte tunnelmunninger, trafikkulykker, brann og andre ulykker i tuneller, samt ikke minst planlagt vedlikehold medfører jevnlig stengninger på vestlandsveiene. Slike hendelser vil fortsette å inntreffe også i framtiden selv om veien mellom Voss og Bergen fornyes. Derfor bør et viktig moment ved valg av trase være å minimere konsekvensen i form av lengde på omkjøring og forsinkelsene dette vil skape om det blir en stengning på et vilkårlig punkt på traseen.

Den store forskjellen når det oppstår en hendelse i øst eller vest, er Vestlandets manglende evt dårlige omkjøringsmuligheter.

Skal man reise mellom Oslo og Bergen og det oppstår en hendelse på Ev 16 mellom Trengereid og Dale, har RV 569 via Stamnes vært beste omkjøringsmulighet – en omkjøring som uten trafikk tar minst en time ekstra. Har man kjørt denne trekningen, forstår man at dette er en helt annen utfordring enn om det skjer noe i øst.

Som østlending vil jeg påstå at denne veistandarden neppe ville blitt tolerert på Østlandet.

Det er generelt dårlige omkjøringsmuligheter på Vestlandet, noe som gjør det spesielt viktig å velge traseer mellom øst og vest som vil minimere konsekvenser av enkelthendelser.

 

E 134, Haukelifjell er allerede valgt i denne runden. Nå står valget mellom RV52 Hemsedal og Rv7 Hardangervidda.

E 16 Filefjell, ble tidlig valgt som stamvei og utgjør allerede en god trase og vintersikker vei for reiser mellom store deler av Vestlandet og det sentrale Østlandet.

 

Google maps
Google maps

Alternativ A: Rv52, Hemsedal, nabodalen til Filefjell, er ett av alternativene som vurderes i denne runden. Rv52 er Vegvesenets favoritt så langt.

Den store utfordringer for oss som reiser øst / vest, vil være at 228 km av Hemsedal-traseen (fra Bergen til Borlaug, tegnet mørk blå) vil være felles med Filefjell. Her har det vært hyppige og lange stenginger bl.a. i Gudvangatunellen, de siste årene og omkjøringsmulighetene er ofte særdeles dårlige.

Rv52 vil fortsatt gi en fortsatt meget sårbar løsning!

 

Alternativ B: Rv7, Hardangervidda-alternativet vil også ha felles trase med Filefjell , men da kun fra Bergen til Voss.

Oppstår det problemer, vil fleksibiliteten og alternativene (grå) ved dette alternativet blir adskillig større:

  • Mellom Granvin og Gol: Ev16 Filefjell, Rv 52 Hemsedal eller Fv50:Hol – Aurland
  • Mellom Trengereid og Voss, vil man kunne kjøre FV7 Hardanger uten vesentlig tidstap.
  • Mellom Gol og Oslo, er veien via Numedal et godt alternativ.
  • Mellom Bergen og Trengereid, vil det være omkjøringsmulighet via Os og Rolvsvåg.

Sannsynligvis vil en Hardangervidda-løsning skape en betydelig høyere gjennomsnittsregularitet.

Man skulle tro at Vegvesenet har registreringer på hendelser som har skjedd de siste årene slik at man kunne analysere konsekvensene og forskjellene om man velger Hemsedal med en lang felles trase med Filefjell, eller velger Hardangervidda der man vil ha uavhengig trasé med omkjøringsmuligheter nær sagt hele veien. Enkelte av disse omkjøringsmulighetene vil også kunne benyttes ved Rv52-alternativet, men da med betydelig forlengelser og forsinkelser.

Utover dette, vil Hardangervidda-alternativet også på en helt annen måte knytte øvre Hallingdal til Vestlandet.

Jeg håper disse momentene er med i vurderingene før endelige veivalg tas!

 

Rolf Einar Eriksen

Østlending bosatt i Bergen. Har i 30 år kjørt mye på alle disse alternativene. Har også ferieleilighet på Geilo og er derved en del av «Hyttemafiaen» i følge motstanderne av RV7/Hardangerviddatunnelen.»