Norsk reiseliv trenger Hardangerviddatunnelen

Det ligger enorme muligheter langs reiselivsaksen gjennom Hardanger og Hallingdal. Om potensialet skal utnyttes til fulle, må det satses på en vintersikker Riksvei 7. Hotellspesialistene Roger Espeli og Edmund Utne skriver i denne kronikken om hvorfor riksveien mellom øst og vest betyr så mye for nettopp deres virksomheter. Les innlegget her!

Reiseliv er idag Norges tredje største næring, etter olje og gass, og fiskeri. Opplevelsene Norge kan by på er ettertraktede, men fremdeles ligger det et stort, uutnyttet potensiale i næringen. Behovet for omstilling og arbeidsplasser Norge nå står overfor, gir oss all grunn til å satse stort.

På verdensbasis gjør en voksende middelklasse og en aldrende befolkning markedet for reiselivsnæringen større – til tross for usikkerheter i verdensøkonomien. Det er alltid en del av verden som har stigende økonomi.

Australia opplevde en smell da råvareprisene gikk dukken etter finanskrisen. Den australske regjeringen forstod raskt potensiale som lå i turismen, og utarbeidet en langsiktig strategi frem mot 2020. Den er blitt en suksesshistorie. I fjor vokste inntektene fra turisme i Australia med 18 prosent. Blant de øvrige landene som idag opplever stor vekst innen reiseliv og turisme, er Island og New Zealand, land som Norge på mange måter kan sammenligne seg med.

Turisme er et bærekraftig satsingsområde som raskt kan gi effekt i en omstillingsperiode. Det er lønnsomme investeringer. Vi venter i spenning, når vår næringsminister nå skal legge frem reiselivsmeldingen, og forventer vilje til å satse. I den anledning vil vi oppfordre henne til å ta kampen for en vintersikker Riksvei 7.

.

«Turisme er et bærekraftig satsingsområde som raskt kan gi effekt i en omstillingsperiode.»

.

Den største og viktigste reiselivsaksen i Norge går mellom Oslo og Bergen, gjennom Hallingdal og Hardanger. Her finner man makeløse opplevelser, året rundt; i innland, på høyfjell og ved fjord. Denne aksen dekkes kun av dagens Riksvei 7.

Reiselivsnæringen er bundet til vår geografiske posisjon i verden. Det høres kanskje opplagt ut – men reiselivsnæringen kan ikke flagge ut, lagre sine produkter eller sende disse avgårde. Det gjør god tilgjengelighet avgjørende. Vi må bringe de reisende til oss, om vi skal klare å utnytte næringens potensiale. Norge er ikke et transittland – de som reiser til Norge, gjør det fordi de vil akkurat hit, og vil oppleve enestående natur og flotte mennesker.

244.000 gjestedøgn forsvant med Englandsbåten. Historisk sett var 98% av belegget på Vestlandshotellene engelske. Billigere flyreiser til utallige fjerne destinasjoner, har i tillegg gjort det mer interessant for mange europeere å reise lenger enn til Norge, et land med klima omtrent som deres eget. Tilgjengelighet var nøkkelen. 

De samme rimeligere flyreisene har også gjort Norge interessant for nye deler av verden. Men når turoperatørene i Japan, Taiwan, Malaysia, Australia eller Brasil planlegger vinterprogram i Norge, leser de at Riksvei 7 over Hardangervidda er usikker og delvis stengt mellom 1. oktober og 1. mai. Den sjansen tar de ikke, og velger andre destinasjoner, eller andre land. Skal vi klare å utnytte potensialet som ligger i reiselivsnæringen langs aksen, må vi gjøre den tilgjengelig – året rundt. 

.

«Skal vi klare å utnytte potensialet som ligger i reiselivsnæringen langs aksen, må vi gjøre den tilgjengelig – året rundt. «

.

Den japanske turoperatøren Tumlare, for eksempel, skaper alene verdier i Norge for 100 millioner årlig, en vesentlig andel av dette på Vestlandet. Tumlare har skriftlig garantert for samferdelsministeren at de kan øke disse med 25%, dersom en vintersikker Riksvei 7 kommer på plass. At veien idag må stenges for snøskavler i veien eller beitende reinsdyr i vegkanten, har betydelige konsekvenser for AS Norge. En voksende middelklasse i Kina og India, vil gjøre tapet enda større, om vi ikke klarer å henge med.

Det er blitt gjort store investeringer i turistattraksjoner i landet vårt, som fremdeles kun er tilgjengelige 6-7 måneder i året. Hardangerbroen, verdens lengste 2-felts hengebro, kostet 2,1 milliarder. Ved Vøringsfossen, Norges kanskje mest kjente foss, og Måbødalen stopper 650.000 turister hvert år, flere enn både Trollstigen og Geirangerfjorden. Her investeres det nå over 250 millioner i utkikksposter.

Eksemplene er mange. Produktet er der, markedet er der, og det er stort. Vi mangler fremdeles tilgjengeligheten. Til tross for over tid store investeringer i turistanlegg i Hardanger, er 8 hotell stengte i vinterhalvåret. 3 har gått konkurs. I de syv Hardangerkommunene er bare 23% av kapasiteten utnyttet på årsbasis. 

Turistene fra Sørøst-Asia og Japan ses året rundt på Karl Johan, Torgallmenningen og i Finnmark. Norge er eksotisk. Disney-filmen Frozen har gitt vinterturisme i Norge gratisreklame i millionklassen, verden rundt. Idag utnytter vi den ikke godt nok.

.

«Disney-filmen Frozen har gitt vinterturisme i Norge gratisreklame i millionklassen, verden rundt. Idag utnytter vi den ikke godt nok.»

.

Hallingdal og Hardanger kan sammen tilby ikke-skigående turister unike opplevelser – for vinterturisme handler om mer enn ski. Turistene vil oppleve snø, kulde og norsk vintermagi. Men skal vi klare å gi dem dette, må vi gjøre Hardanger og Hallingdal tilgjengelig også utover sommerhalvåret. Vi har nok varme senger som venter på dem.

Bak valget av stamvei mellom øst og vest, ligger det ulike behov. Tungtransporten vil fort fram. Den stopper kun for å sove. Turisttrafikken stopper over alt, bruker penger og skaper arbeidsplasser. Det ligger et enormt potensiale langs reiselivsaksen gjennom Hardanger og Hallingdal. Muligheten for 3000 bærekraftige arbeidsplasser i Hallingdal er dokumentert. I Hardanger er det potensiale for 1200 nye arbeidsplasser. Skal vi klare helårsåpen drift, må vi satse på Riksvei 7 med Hardangerviddatunnel som den korteste, raskeste og billigste veien øst-vest, som en løsning for både tungtransport og reiselivet. 

En 16 kilometer lang, vintersikker Hardangerviddatunnel som ivaretar villreinen bedre, sikrer vår fremtidige velferd, og skaper flere helårsarbeidsplasser, kan planlegges på to år, bygges på to og et halvt, og være ferdig i 2021. 

Behovet og muligheten er der. Nå står det på viljen til å prioritere.

Innlegget, skrevet av Edmund H. Utne, 4.-generasjons vertskap ved Hotel Ullensvang, og Roger Espeli, administrerende direktør ved Vestlia Resort og Highland Lodge, ble publisert av BT 15. mai.